CBL Asset Management

Paziņojums par grozījumiem Darījumu izpildes politikā

Publicēts

Ar šo informējam, ka, ņemot vērā Direktīvas 2014/65/ES (MiFID II) un Regulas (ES) 2017/565 prasības, ir veikti atbilstoši grozījumi CBL Asset Management IPAS “Darījumu izpildes politikā”. Jaunā dokumenta versija pieejama tīmekļa vietnē www.cblam.lv/lv/portfolios/protection-investors-interests/. Klientam, kas saņem investīciju portfeļa pārvaldes pakalpojumu, ir tiesības nepiekrist iepriekš minētajiem grozījumiem, par to rakstveidā informējot CBL Asset Management IPAS 7 (septiņu) darba dienu laikā kopš šī paziņojuma publicēšanas – tomēr šādā gadījumā attiecīgā pakalpojuma sniegšana atbilstoši likuma prasībām būs jāpārtrauc. Visos pārējos gadījumos politikas grozījumi būs uzskatāmi par akceptētiem un piemērojamiem.

Ar cieņu,
CBL Asset Management IPAS

Pēdējās preses relīzes

Visas preses relīzes