Banka Citadele

Par 2021. gada jūnijā noteiktajām sankcijām pret Baltkrieviju un vairākām ar to saistītajām personām

Publicēts

Sveicināti!

Vēršam Jūsu uzmanību, ka 2021. gada 21. un 24. jūnijā Eiropas Savienība (ES) vienojās par jaunām mērķētām finanšu sankcijām pret Baltkrieviju, vairākiem tās pilsoņiem un Baltkrievijā reģistrētiem uzņēmumiem. Tāpat 2021. gada 21. jūnijā jaunas sankcijas noteica arī ASV Ārvalstu aktīvu kontroles birojs (OFAC). Tādēļ atgādinām, ka ES sankcijas ir saistošas un tieši piemērojamas visā ES jurisdikcijā, savukārt finanšu iestādes ievēro arī ASV OFAC sankcijas.

Ņemot vērā iepriekš minēto, lūdzam Jūs pievērst uzmanību, vai Jūsu sadarbības partneru vidū nav sankcijām pakļautas vai ar tām saistītas personas, kā arī pārliecināties, vai Jūsu uzņēmējdarbību neietekmēs noteiktie sektorālie ierobežojošie pasākumi. To ir būtiski zināt, jo mēs neesam tiesīgi izpildīt darījumus, uz kuriem atbilstoši normatīvo aktu prasībām var tikt attiecinātas sankcijas.

Pret Baltkrieviju noteiktie ES sektorālie ierobežojošie pasākumi ietver aizliegumu tieši vai netieši pārdot, piegādāt, nodot vai eksportēt aprīkojumu, tehnoloģijas vai programmatūru, ko galvenokārt paredzēts izmantot interneta un telefonsakaru uzraudzībā un pārtveršanā, jebkurai personai Baltkrievijā, un divējāda lietojuma preces un tehnoloģijas – militārai lietošanai un konkrētām personām, vienībām vai struktūrām Baltkrievijā. Tirdzniecības ierobežojumi ir noteikti naftas produktiem, kālija hlorīdam un precēm, ko izmanto tabakas izstrādājumu ražošanai vai izgatavošanai. Turklāt ir ierobežota piekļuve ES kapitāla tirgiem un aizliegts sniegt apdrošināšanas un pārapdrošināšanas pakalpojumus Baltkrievijas valdībai un Baltkrievijas valsts struktūrām un aģentūrām. Atzīmējams, ka sektorālie ierobežojošie pasākumi neskar pirms 2021. gada 25. jūnija noslēgtu līgumu vai šādu līgumu izpildei nepieciešamo papildu līgumu izpildi, ja vien šie līgumi nav saistīti ar konkrēta veida divējāda pielietojuma precēm, īpašām iekārtām, tehnoloģijām vai programmatūru.

Tāpat jāievēro ES noteiktās mērķētās sankcijas pret konkrētām fiziskām un juridiskām personām, uz kurām augstākminētais pārejas periods nav attiecināms.

Aicinām iepazīties ar 21. un 24. jūnijā pieņemtajām sankcijām (skat. zemāk).

ES mērķētās finanšu sankcijas (LV, LT, EE): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2021.219.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A219I%3ATOC

ES mērķētās finanšu sankcijas pret Baltkrievijas valsts uzņēmumu “Belaeronavigatsia” (LV, LT, EE): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2021.219.01.0055.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A219I%3ATOC

ES sektorālās sankcijas (LV, LT, EE): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2021.224.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A224I%3ATOC

ASV sankcijas: https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0237

Cieņā
Jūsu Citadele

Pēdējās preses relīzes

Visas preses relīzes