Citadele Bank

Juunis 2021 Valgevene ning mitme Valgevenega seotud isiku ja üksuse suhtes kehtestatud sanktsioonid

Avaldatud

Tere

Teatame teile, et 21. ja 24. juunil 2021 otsustas Euroopa Liit (EL) kehtestada uued suunatud finantssanktsioonid Valgevene ning mitme Valgevene kodaniku ja Valgevenes registreeritud äriühingu suhtes. Lisaks kehtestas 21. juunil 2021 uued sanktsioonid Ameerika Ühendriikide Välisvarade Kontrolliamet (OFAC). Tuletame teile meelde, et ELi sanktsioonid on siduvad ja kohalduvad otse terves ELi jurisdiktsioonis, sealjuures on finantsasutused kohustatud järgima ka OFAC sanktsioone.

Sellest tulenevalt palume teil kontrollida, kas teie äripartnerite hulgas on sanktsioonide all olevaid isikuid või nendega seotud isikuid, samuti seda, kas teie äritegevus on sektoripõhistest sanktsioonidest mõjutatud. Seda on oluline teada, kuna õigusnõuetest lähtudes ei ole meil lubatud teha tehinguid, mille suhtes kehtivad sanktsioonid.

ELi sektoripõhised sanktsioonid Valgevene vastu hõlmavad keeldu otseselt või kaudselt müüa, tarnida, üle anda või eksportida mis tahes isikule või üksusele Valgevenes varustust, tehnoloogiat või tarkvara, mis on mõeldud peamiselt interneti ning telefoniside jälgimiseks või infopüügiks, ning kahesuguse kasutusega kaupu ja tehnoloogiaid sõjaliseks kasutuseks ja konkreetsetele isikutele, üksustele või asutustele Valgevenes. Kaubandussanktsioonid on kehtestatud naftasaaduste, kaaliumkloriidi ja tubakatoodete valmistamisel kasutatavate toodete suhtes. Lisaks on piiratud juurdepääs ELi kapitaliturgudele ning keelatud on pakkuda kindlustust ja edasikindlustust Valgevene valitsusele ning avalik-õiguslikele asutustele ja ametitele. Need sektoripõhised piirangud ei mõjuta lepinguid, mis allkirjastati enne 25. juunit 2021, ega lisalepinguid, mis on vajalikud eespool nimetatud lepingute täitmiseks, kui need lepingud ei ole seotud konkreetsete kahesuguse kasutusega kaupade, erivarustuse, tehnoloogia või tarkvaraga.

Samuti peaksite järgima ELi suunatud sanktsioone konkreetsete füüsiliste ja juriidiliste isikute suhtes, kellega seoses ei kohaldata eespool mainitud üleminekuperioodi.

Soovitame teil tutvuda 21. ja 24. juuni sanktsioonidega (vt allpool).

ELi suunatud finantssanktsioonid (LV, LT, EE): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2021.219.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A219I%3ATOC

ELi suunatud finantssanktsioonid Valgevene riigiettevõtte Belaeronavigatsia vastu (LV, LT, EE): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2021.219.01.0055.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A219I%3ATOC

ELi sektoripõhised sanktsioonid: (LV, LT, EE): eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2021.224.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A224I%3ATOC

USA sanktsioonid: home.treasury.gov/news/press-releases/jy0237

Lugupidamisega
Citadele pank

Uudised

Uudised