CBL Asset Management

Pensiju 2. līmeņa ieguldījumu plāni “Daugava”, “Venta” un “Gauja” tiks pievienoti citam IPAS “CBL Asset Management” pārvaldītam ieguldījumu plānam

Publicēts

Ik dienu tiecamies uzlabot mūsu produktu un pakalpojumu klāstu, lai sniegtu klientiem arvien vairāk iespēju. Pārskatot pensiju 2. līmeņa plānus, līdzekļu pārvaldītājs IPAS “CBL Asset Management” ir paredzējis ieviest tajos izmaiņas. 2021. gada 6. oktobrī ieguldījumu plāni “Daugava” un “Venta” tiks pievienoti ieguldījumu plānam “CBL Universālais ieguldījumu plāns” (iegūstošais plāns), savukārt ieguldījumu plāns “Gauja” tiks pievienots ieguldījumu plānam “CBL Aktīvais ieguldījumu plāns” (iegūstošais plāns).

Par plānu pievienošanu 2021. gada 29. jūlijā VSAA izsūtīs pa pastu skaidrojošu paziņojumu katram ieguldījumu plānu “Gauja”, "Venta" un "Daugava" dalībniekam. Pēc VSAA paziņojuma saņemšanas ieguldījumu plānu dalībnieki varēs izmantot savas tiesības veikt līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījumu plāna maiņu, iesniedzot VSAA iesniegumu par valsts fondētās pensijas kapitāla līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījumu plāna maiņu. Ja iesniegums netiks saņemts noteiktajā termiņā, pensiju 2. līmenī uzkrāto kapitālu un turpmākās iemaksas pensiju 2. līmenī turpinās pārvaldīt IPAS “CBL Asset Management" atbilstoši iegūstošo plānu noteikumiem.

Ja esat dalībnieks kādā no šiem plāniem un vēlēsieties mainīt līdzekļu pārvaldītāju un ieguldījumu plānu, to varat izdarīt, iesniedzot VSAA iesniegumu pensiju 2. līmeņa ieguldījumu plāna izvēlei vai maiņai (Iesnieguma veidlapa  www.vsaa.gov.lv).

Iesniegumu var iesniegt:

  • elektroniski portālā www.latvija.lv, izvēloties E-Iesniegumu pensiju 2. līmeņa ieguldījumu plāna izvēlei vai maiņai, vai e-pastā vsaa@vsaa.gov.lv, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu;
  • klātienē jebkurā VSAA nodaļā vai Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā;
  • pa pastu (Lāčplēša iela 70A, Rīga, LV-1011).

Kādas izmaiņas skars katru plānu?

  • Pievienojot ieguldījumu plānu „Daugava” ieguldījumu plānam “CBL Universālais ieguldījumu plāns”, tiks saglabāta ieguldījumu plāna esošā ieguldījumu politika un arī komisiju maksu apjoms paliks nemainīgs.
  • Pievienojot ieguldījumu plānu „Gauja” ieguldījumu plānam “CBL Aktīvais ieguldījumu plāns”, tiks saglabāta ieguldījumu plāna esošā ieguldījumu politika un arī komisiju maksu apjoms paliks nemainīgs.

Līdz ar to, ja Jūs apmierina līdzšinējā ieguldījumu plāna „Daugava” vai “Gauja” darbība, aicinām saglabāt savu ieguldījumu tajā.

  • Pievienojot Jūsu izvēlēto ieguldījumu plānu  „Venta” ieguldījumu plānam “CBL Universālais ieguldījumu plāns”, tiks mainīta ieguldījumu plāna pašreizējā ieguldījumu politika no sabalansētas uz konservatīvu, savukārt komisiju maksu apjoms paliks nemainīgs. Ja Jūs apmierina “CBL Asset Management” IPAS pārvaldītā ieguldījumu plāna “CBL Universālais ieguldījumu plāns” līdzšinējā darbība, aicinām saglabāt savu ieguldījumu tajā. Ja tomēr  vēlaties saglabāt aktīvāku ieguldījumu politiku, lūdzam izvēlēties kādu no “CBL Asset Management” IPAS piedāvātajiem aktīvajiem ieguldījumu plāniem.

AS “Citadele banka” meitas sabiedrība “CBL Asset Management” IPAS ir trešais lielākais pensiju  2. līmeņa uzkrājumu pārvaldītājs Latvijā gan pārvaldīto aktīvu, gan dalībnieku ziņā. Uzņēmumam ir Latvijā lielākā un pieredzējušākā profesionāļu komanda starp pensiju pārvaldītājiem. “CBL Asset Management” pensiju plānu ienesīgums starp nozares līderiem ir šīs komandas pieredzes un spēju apliecinājums.

Vairāk informāciju par “CBL Asset Management” IPAS darbības rezultātiem var iegūt  www.manapensija.lv vai www.pensija.lv, apskatot  pārvaldītos pensiju 2. līmeņa plānus:

  • CBL Universālais ieguldījumu plāns;
  • CBL Aktīvais ieguldījumu plāns;
  • CBL dzīves cikla plāns Millennials;
  • CBL Ilgtspējīgu iespēju ieguldījumu plāns.

Papildu informāciju par “CBL Asset Management” IPAS var uzzināt, zvanot uz informatīvo tālruni 67010000.

Pēdējās preses relīzes

Visas preses relīzes