Banka Citadele

Par Bankas pakalpojumu pieejamību klientiem, kuri sadarbojas ar partneriem Baltkrievijā

Publicēts

Ja Jums ir sadarbības partneri Baltkrievijā, vai Jūs darbojaties Baltkrievijas tirgū, informējam par Eiropas Savienības (turpmāk – ES) un Amerikas Savienoto Valstu (turpmāk – ASV) noteikto sankciju ietekmi uz Bankas pakalpojumiem.

Vēršam uzmanību uz to, ka ES noteiktās sankcijas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir saistošas visām ES fiziskajām un juridiskajām personām, tajā skaitā arī tad, ja šīs personas darbojas trešajās valstīs kā Baltkrievijā. Par ES sankciju neievērošanu var iestāties likumā noteiktā atbildība, t. sk. kriminālatbildība. Tāpat aicinām ņemt vērā, ka Banka tās darbībā un atbilstoši normatīvajiem aktiem ievēro arī ASV noteiktās sankcijas.

Ņemot vērā minēto, aicinām Jūs iepazīties ar sankcijām, kas noteiktas pret Baltkrieviju un ar tām saistītām personām:

Tādēļ lūdzam pievērst uzmanību, vai Jūsu sadarbības partneru vidū nav sankcijām pakļautas vai ar tām saistītas personas, kā arī pārliecināties, vai Jūsu uzņēmējdarbību neietekmē noteiktie sektorālie ierobežojošie pasākumi. To ir būtiski zināt, jo Banka nav tiesīga izpildīt darījumus, uz kuriem atbilstoši normatīvo aktu prasībām var tikt attiecinātas sankcijas.

Ja Jūsu uzņēmējdarbība ir saistīta ar Baltkrieviju vai citu sankcijām pakļautu valsti, Banka var Jums lūgt sniegt papildus informāciju gan par konkrētiem maksājumiem, gan par darbību kā tādu. Iespējams, Banka ar Jums sazināsies, lai lūgtu informāciju par Jūsu sadarbības partneriem Baltkrievijā, to īpašniekiem un patiesajiem labuma guvējiem, kā arī ražotajām precēm un sniegtajiem pakalpojumiem un šo preču gala saņēmējiem.

Ar Baltkrieviju saistīti maksājumi var tikt pakļauti arī padziļinātai pārbaudei. Tāpēc lūdzam visos šādos maksājumos norādīt pēc iespējas pilnīgāku informāciju, minot arī konkrētus produktus un pakalpojumus un gala saņēmējus, ne tikai, piemēram, rēķinu numurus. Tas var palīdzēt raitākai maksājumu apstrādei.

Mēs apzināmies, ka šobrīd sadarbība ar Baltkrieviju ir sarežģīta, jo gan klientiem, gan finanšu iestādēm ir jāpārliecinās, ka netiek pārkāptas sankcijas un tiek ievērots Krimināllikums. Taču esam pārliecināti, ka kopējā sadarbībā un atbilstoši normatīvo aktu prasībām varam rast efektīvus risinājumus risku mazināšanai un veiksmīgai uzņēmējdarbībai.

Jautājumu gadījumā aicinām Jūs sazināties ar savu menedžeri - būsim priecīgi sniegt nepieciešamās konsultācijas.

Pēdējās preses relīzes

Visas preses relīzes