Citadele Bank

Valgevene majanduse suhtes kehtestatud sanktsioonid mõjutavad pangateenuste kättesaadavust

Avaldatud

Rahvusvahelised majandussanktsioonid hõlmavad keeldu otseselt või kaudselt müüa, tarnida, üle anda või eksportida mis tahes isikule või üksusele Valgevenes varustust, tehnoloogiat või tarkvara, mis on mõeldud peamiselt interneti ning telefoniside jälgimiseks või infopüügiks, ning kahesuguse kasutusega kaupu ja tehnoloogiaid sõjaliseks kasutuseks ja konkreetsetele isikutele, üksustele või asutustele Valgevenes. Juurdepääs ELi kapitaliturgudele on keelatud ning ei ole lubatud pakkuda kindlustust Valgevene valitsusele ning avalik-õiguslikele asutustele ja ametitele. Euroopa Investeerimispank peatas maksed kõigi kehtivate lepingute raames, mis on seotud avaliku sektori projektidega, ja kõigi tehnilise abi teenuste lepingute raames.

Juhime teie tähelepanu sellele, et vastavalt õigusnormidele on ELi kehtestatud sanktsioonid siduvad kõigile ELi füüsilistele ja juriidilistele isikutele, sealhulgas ka siis, kui need isikud tegutsevad kolmandas riigis, näiteks Valgevenes. ELi sanktsioonide eiramisega võib kaasneda seaduses sätestatud vastutus, sh kriminaalvastutus. Samuti palume arvestada, et pank järgib oma tegevuses ja vastavalt õigusnormidele ka USA kehtestatud sanktsioone.

Sellest tulenevalt palume tutvuda Valgevene ja sellega seotud isikute vastu suunatud sanktsioonidega:

Pangal ei ole õigust teha tehinguid, millele õigusnormidest tulenevalt võib kohaldada sanktsioone. Palume pöörata tähelepanu, et teie koostööpartnerite hulgas ei oleks isikuid, kelle suhtes sanktsioone võidakse rakendada ning veenduda, et uuendatud rahvusvahelised sanktsioonid ei mõjutaks teie äritegevust.

Kui teie ettevõtlustegevus on seotud Valgevene või mõne teise sanktsioonide aluse riigiga, võib pank paluda teilt lisateavet konkreetsete maksete ja tegevuse kui sellise kohta. Võimalik, et pank võtab teiega ühendust, et paluda informatsiooni teie koostööpartnerite kohta Valgevenes, nende omanike ja tegelike kasusaajate, toodetavate kaupade ja osutatavate teenuste ning nende kaupade lõppsaajate kohta.

Valgevenega seotud makseid võidakse süvendatult kontrollida. Seetõttu palume kõikide selliste maksete puhul näidata võimalikult täielikku informatsiooni, mainides ka konkreetseid tooteid ja teenuseid ning lõppsaajaid, mitte ainult näiteks arvenumbrit. See võib aidata kaasa maksete kiiremale töötlemisele.

Arusaadavatel põhjustel on koostöö Valgevenega hetkel keeruline, sest nii kliendid kui finantsasutused peavad veenduma, kas ei rikuta sanktsioone ja kas otsusest peetakse kinni. Oleme siiski veendunud, et võime meie ühises koostöös ning vastavalt õigusnormidele leida riskide vähendamiseks ja edukaks ettevõtlustegevuseks efektiivsed lahendused.

Küsimuste korral võtke ühendust oma kliendihalduriga.