CBL Asset Management

Par izmaiņām “CBL Opportunities funds” pamatdokumentos

Publicēts

Vēršam uzmanību, ka no 2022. gada 6. maija stāsies spēkā grozījumi „CBL Asset Management” IPAS pārvaldībā esošā ieguldījumu fonda "CBL Opportunities Funds” prospektā un nolikumā. Jaunie grozījumi paredz izmaiņas fonda ieguldījumu apliecību pirkšanas un pārdošanas pieteikumu pieņemšanas kārtībā. Turpmāk, ja saņemsim un akceptēsim pieteikumu fonda ieguldījumu apliecībai:

  • · darba dienās līdz plkst. 10.00 pēc Latvijas laika (GTM+3), to izpildīsim par cenu, kura tiek noteikta pēc plkst. 17.30;
  • · brīvdienās un darba dienās pēc plkst. 10.00 atbilstoši Latvija laika zonai (GTM+3), pieteikumu izskatīsim nākamajā darba dienā.

Šie grozījumi attiecas tikai uz ieguldījumu fondu "CBL Opportunities Funds”. Pārējo fondu ieguldījumu apliecību pirkšanas un pārdošanas pieteikumu pieņemšanas kārtība paliks nemainīga. Vairāk informācijas par “CBL Asset Management” IPAS pārvaldībā esošajiem ieguldījumu fondiem.

Pēdējās preses relīzes

Visas preses relīzes