CBL Asset Management

Par izmaiņām „CBL Asset Management” IPAS ieguldījumu fondu prospektos

Publicēts

Sakarā ar izmaiņām fondu pārvaldnieku sastāvā ir veikti grozījumi „CBL Asset Management” IPAS pārvaldībā esošo ieguldījumu fondu “CBL European Leaders Equity Fund” un “CBL US Leaders Equity Fund” prospektos.

Grozījumi stājās spēkā 2023. gada 7. aprīlī. Vairāk informācijas par “CBL Asset Management” IPAS pārvaldībā esošajiem ieguldījumu fondiem.

Pēdējās preses relīzes

Visas preses relīzes