Citadele Bank

Citadele grupp lõpetas 2014. aasta 31 miljoni euro suuruse kasumiga

Avaldatud

Citadele grupi 2014. majandusaasta auditeerimata kasum oli 31,1 miljonit eurot, mis on 129% rohkem kui 2013. aastal.

„Jätkasime 2014. aastal Citadele grupi arendamist panga ja selle tütarettevõtete kõikides olulistes ärisektorites Lätis, Leedus, Eestis ja Šveitsis. Täname panga kõiki kliente ja partnereid lojaalsuse ja koostöö eest. Samuti täname panga ja kogu kontserni kõiki töötajaid nende professionaalsuse ja panuse eest Citadele eesmärkide saavutamisel,” ütles Citadele panga juhatuse esimees Guntis Beļavskis.

Ta väitis, et investori kaasamise protsessist hoolimata võideti eelmisel aastal kliente juurde ning see võimaldas pangal parandada oma laenuportfelli kvaliteeti, suurendada laenude andmist ja väljastada rohkem pangakaarte, samuti parandada teenuste kvaliteeti. Selle töö tulemusel suurenesid intressitulud.

Guntis Beļavskis lisas: „Arvestades oodatavaid muudatusi panga aktsionäride seas, on Citadele tulevikuväljavaade positiivne. Meil on tulevaste omanikega ühine ettekujutus panga kasvust, mis tähendab Citadele arendamist Läti pangandussektori kohalikuks liidriks nii kvaliteedi kui ka pakutavate toodete valiku poolest.

Oleme juba teinud ettevalmistusi ja viinud ellu mitu projekti, sh infotehnoloogia ajakohastamine, et Citadele saaks lähiajal pakkuda oma klientidele uusi ja uuenduslikke panganduslahendusi ning parandada teeninduskvaliteeti.”

Tutvustame Citadele tulemusi üksikasjalikumalt pärast seda, kui kontserni 2014. aasta majandusnäitajad on auditeeritud.

Citadele grupi auditeerimata tulemused näitavad, et kontserni varade koguväärtus ulatus 2014. aastal 2,85 miljardi euroni. Laenuportfelli väärtus oli 1,08 miljardit eurot ning hoiuste portfelli väärtus 2,52 miljardit eurot.

Nagu varem on teatatud, sõlmis Läti valitsus 16. septembril 2014. aastal rahvusvahelise pakkumuse alusel tehingu Citadele panga 75% aktsiate müügiks rahvusvahelisele investeerimisgrupile, keda esindab Ripplewood Advisors LLC ja kuhu kuulub 12 mainekat investorit. Panga aktsionär, riiklik erastamisagentuur VAS Privatizācijas aģentūra allkirjastas aktsiate müügilepingu 5. novembril 2014. Eeldatavasti vormistatakse tehing lõplikult 2015. aasta esimeses kvartalis pärast nõusoleku saamist Läti finants- ja kapitalituru komisjonilt ning Leedu ja Šveitsi asjaomastelt pangandusjärelevalveasutustelt. Teine aktsionär, Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank (EBRD), säilitab Citadeles oma 25% osaluse.

Uudised

Uudised