Citadele Bank

Citadele jätkab Baltikumi ühtse strateegia rakendamist ning pakub oma klientidele suurepäraseid tooteid ja teenuseid

Avaldatud

Peamised näitajad ja sündmused

  • Citadele pank jätkas digitaalteenuste arendamist Baltikumi klientidele, tehes parendusi ja uuendusi mitmetes pangatoodetes.
  • Aktiivsete klientide arv ületas 281 tuhande piiri.
  • Kontserni puhaskasum oli 2019. aasta esimesel poolaastal 16.2 miljonit eurot.
  • Laenuportfell suurenes 128 miljoni euro võrra (kasv 9% võrreldes 2018. aasta esimese poolaastaga) ja ulatus 1,488 miljoni euroni.
  • Uute laenudena väljastati Baltikumi era- ja äriklientide segmendis 285 miljonit eurot.
  • Balti riikide elanike hoiused kasvasid 202 miljoni euro võrra.

2019. aasta esimesel poolaastal iseloomustas Citadele kontserni tegevust stabiilsed tulemused kõikides peamistes tegevussegmentides – klientide arvu kasv, tugev kapitalibaas ja kontserni varade kvaliteedinäitajate paranemine.

Kliendile suuremad võimalused

„Klientide nõudmised pangatoodete ja -teenuste funktsionaalsuse, kiiruse ja kättesaadavuse suhtes on kõrged, seda eriti digitaalkanalite osas. 2019. aasta esimese poolaasta jooksul oleme töötanud Citadele panga digitaaltoodete uute parenduste ja täiustuste juurutamisel,“ ütles Guntis Beļavskis, AS Citadele Banka juhatuse esimees.

Krediidihinnangu läbinud klientidele anti 2019. aasta esimesel poolel kasutusele võimalus taotleda ja saada väikelaenu mobiilirakenduses. Laiendati maksevõimalusi nutitelefonides – lisaks Citadele Mastercard ja Maestro kaardiomanikele saavad nüüdsest ka VISA kaardiomanikud arveldada Androidi operatsioonisüsteemi vahendusel. MobileSCAN-i autentimise ja maksete autoriseerimise osas on tehtud täiendavaid parendusi eesmärgiga pakkuda klientidele kiireid, mugavaid ja turvalisi pangalahendusi.

Digitaalkanalite pidev täiustamine ja juba olemasolevate kaugteenuste mugavus on aidanud kaasa klientide aktiivsuse tõusule. Mobiilirakenduse ja internetipanga kasutajate arv on aasta algusest arvates kasvanud vastavalt  24% ja 3% võrra, ulatudes 99 tuhande aktiivse mobiilirakenduse ja 177 tuhande aktiivse internetipanga kliendini. Juhatuse liikme Vladislavs Mironovsi selgitab: „Citadele kliendid kasutavad nüüd enam kui 95% tehingute tegemiseks oma internetipanka ja mobiilirakendust. Märkimisväärset tõusu võib täheldada Citadele mobiilirakenduse kasutamise sageduses. See näitab, et kliendid hindavad üha enam kaugteenuste mugavust ja kiirust, samuti ka Citadele mobiilirakendusse juurutatud lahendusi.“

Mõeldes ka neile klientidele, kes eelistavad individuaalset lähenemist külastades pangakontorit, avati 2019. aasta 1. poolaastal kaks uut pangakontorit.

Baltikumi ühtne strateegia

Citadele jätkas oma laenude mahu suurendamist teenindades segmentidena nii eraisikuid kui ka ettevõtteid, mille tulemusena suurenes laenuportfell aasta jooksul 9% võrra. Alates 2018. aasta lõpust suurenes üldine laenuportfell 93 miljoni euro (7%) võrra, kajastades ettevaatlikku laenupoliitikat ja eesmärki säilitada laenuportfelli kvaliteet. Laenuportfell ulatus 2019. aasta 1. poolaasta lõpus 1,488 miljoni euroni.

Klientide hoiused kasvasid 2018. aasta lõpuga võrreldes 7% võrra. Balti riikide klientide hoiused kasvasid esimeses kvartalis 202 miljoni euro võrra. 30. juuni 2019 seisuga oli kontserni hoiuste kogumaht  2,836 miljonit eurot.

Panga aktiivsete klientide arv ületas 2018. aasta 1. poolaastal 281 tuhande piiri.

CBL Asset Management võttis vastu CBL jätkusuutlike võimaluste investeerimiskava

Võttes arvesse jätkusuutliku integreerumise olulisust finantssüsteemis, on panga tütarettevõte ja pensionihaldur CBL Asset Management (CBL AM) loonud jätkusuutlike võimaluste investeerimiskava. See on esimene pensionikava Lätis, milles pensionisäästud investeeritakse sellistesse ettevõtetesse, kes on oma ärivaldkonnas jätkusuutliku tegevuse liidrid.

CBL Asset Management on ühinenud ka ÜRO poolt toetatud Vastutustundlike investeerimispõhimõtete järgimise deklaratsiooniga. Selle organisatsiooniga ühinemise tulemusena on CBL Asset Management’ist saanud esimene Lätis asuv pensionihaldusettevõte, kes tegutseb vastavalt vastutustundlikele investeerimispõhimõtetele. Selle deklaratsiooni allkirjastamisega on CBL AM ​​võtnud endale kohustuse investeerimisotsuste hindamisel ja tegemisel edaspidi veelgi enam süveneda keskkonnalaste, sotsiaalsete ja äriühingu juhtimisega seotud küsimustega  (ESG) seotud tegurite analüüsi. Samal ajal püüab CBL AM soodustada jätkusuutlike tavade rakendamist tööstuses.

Uudised

Uudised