Citadele Bank

Majanduse taastumisel Covid-19-st pakub Citadele oma Baltikumi klientidele hindamatut tuge

Avaldatud

  • Citadele teenis esimesel poolaastal 32,6 miljonit puhaskasumit
  • Citadele laenude maht kasvas esimesel poolaastal rekordilise 551 miljonini
  • Citadele poolaasta tulemused: Baltimaade elanike hoiused kasvasid 269 miljoni euro võrra

Citadele pank väljastas esimesel poolaastal kokku laene rekordiliselt 551 miljoni euro väärtuses ning Baltimaade elanike hoiused kasvasid 269 miljoni euro võrra. Panga 2021. aasta esimese poole puhaskasum ulatus 32,6 miljoni euroni.

„Citadelel oli tugev esimene poolaasta, majanduse taastudes võisime oma kliente toetada rekordkõrge finantseeringuga. Kasvav aktiivsete klientide arv, mis 30. juuniks jõudis 351 tuhandeni tähendab 12% tõusu võrreldes eelmise aastaga ning annab tunnistust stabiilsest arengust ja nõudlusest Citadele finantsteenuste järele,” rääkis Citadele juht Johan Åkerblom.

Covid-19-st taastumisel on Citadele pakkunud oma Baltikumi klientidele olulist tuge. Seda kinnitab rekordiline laenude maht, 551 miljonit, mis on peaaegu kaks korda enam kui 2020. aasta teisel poolaastal. Åkerblom lisas, pangale on eriti oluline ka mobiiliäpi aktiivsete kasutajate arvu suurenemine 28% võrra võrreldes eelneva aastaga, ulatudes 176 tuhandeni. „See annab aga tunnistust kontseptsiooni „pank taskus” edukast elluviimisest,“ lausus Åkerblom.

Innovatsioon ja areng

Tulles vastu klientide nõudmistele seoses panga pakutavate toodete ja teenustega muutuvates turuolukordades, jätkas Citadele käesoleva aasta esimesel poolaastal tööd oma toodete ja teenuste arendamisel. Mõeldes väike- ja keskmise suurusega ettevõtjatest (VKE) klientide mugavusele, hakkas Citadele pakkuma võimalust avada konto kaugetel.

Citadele lõi ka uue tööriista VKE ja korporatiivklientidele – äriportaali. Seal saavad kauplejad hõlpsasti jälgida oma klientide käitumist füüsilistes ja e-poodides, kontojääke eri pankades, sissetulevaid ja väljaminevaid tehinguid reaalajas ning koostada ja saata arveid kolmandatele isikutele. Citadele jätkas ka oma positsiooni tugevdamist mobiilimaksete valdkonnas – 2021. aasta juunis käivitati FitBit Pay ja Garmin Pay.

Nõustudes seisukohaga, et kliimamuutustest saab mitmes valdkonnas peamine prioriteet, sealhulgas finantsasutustes, on Citadele Leedus käivitanud  päikesepaneelidega seotud tarbijalaenude testimise, aidates majandusel pääseda ligi jätkusuutlikele varadele atraktiivsema hinnaga. Citadele jätkab uute pakkumiste väljatöötamist, toetades üleminekut rohemajandusele.

Baltikumi eraisikute, VKE, korporatiiv- ja liisingusegmendi klientide uute laenudena on väljastatud 551 miljonit eurot

2021. aasta esimesel poolaastal anti klientidele uute laenudena rekordkõrge summa – 551 miljonit eurot, mis on peaaegu kaks korda enam kui 2020. aasta teisel poolaastal. 2021. aasta teises kvartalis väljastati 243 miljonit eurot ja 31 miljonit eurot investeeriti kohalike ettevõtete võlakirjadesse.

Laenuportfelli kogumaht oli 2021. aasta 30. juunil 2,457 miljonit eurot, mis on 59% enam kui 2020. aasta lõpus. Portfelli kasvu mõjutas SIA UniCredit Leasing (uue nimega SIA Citadele Leasing) omandamine aasta algul. Portfelli kvaliteet kasvas jätkuvalt ja halbade laenude näitaja oli 2021. aasta 30. juuniks 3,4%, kui sama aasta esimese kvartali lõpus oli see 3,9%.

Tugevad finantstulemused

Citadele näitas ka tugevaid finantsnäitajaid: puhaskasum 32,6 miljonit eurot 2021. aasta esimesel poolaastal ja aasta kapitalitasuvus 18,1%. Teises kvartalis oli puhaskasum 22,1 miljonit eurot ja kapitalitasuvus ulatus 24,3 protsendini.

Citadele jätkab tegevust piisavate kapitali- ja likviidsusnäitajatega. 2021. aasta 30. juunil oli kapitali adekvaatsuse määr (CAR, kaasa arvatud perioodi tulemus) 19,4% ja likviidsuskattekordaja (LCR) oli 187%.

Klientide hoiused ulatusid 2021. aasta 30. juuniks 3,798 miljoni euroni – kasv 2% võrreldes eelneva kvartaliga ja 3% võrreldes eelneva aasta lõpu seisuga.

Citadele omandas hüpoteeklaenude portfelli likvideeritavast ABLV pangast

2021. aasta 2. juulil viidi lõpule tehingu esimene osa Citadele ja ABLV Banki vahel viimasele kuuluva hüpoteeklaenude portfelli enamuse omandamise kohta. Selle tulemusel kasvas Citadele hüpoteeklaenude portfell peaaegu 20% võrra (netokasv 114 miljonit eurot). Tehing tähendab täiendavat positiivset rahalist mõju alates 2021. aasta kolmandast kvartalist. Tehingu teine etapp viiakse eeldatavasti lõpule aasta vahetuseks ja see hõlmab täiendavaid hüpoteeklaenulepinguid ligikaudu 50 miljoni euro ulatuses.

Citadele pangast

Citadele eesmärk on tuua innovatsiooni Baltimaade pangandussektorisse ning pakkuda inimestele ja ettevõtetele rohkem võimalusipangateenuste kasutamiseks.

Igapäevapanganduse teenuste kõrval pakub Citadele finantstehnoloogial põhinevaid teenuseid, sealhulgas moodsat mobiiliäppi ning viipe- ja välkmakseid. Citadele võttis Baltimaades esimesena kasutusele nimemakse, konto avamise e-tuvastuse teel ning viipemakseid toetavad sõrmused.

Citadele Group on Läti finantskontsern, mille peakontor asub Riias. Grupi tütarettevõtted ja filiaalid tegutsevad Lätis, Leedus, Eestis ja Šveitsis.

Uudised

Uudised