Citadele Bank

Uuring: veerand töötajatest on või kavatseb küsida palgatõusu inflatsiooni kompenseerimiseks

Avaldatud

15 protsenti Eesti inimestest juba on ja 12 protsenti plaanib paluda palgatõusu, et kompenseerida inflatsiooni ja elukalliduse tõusu.  15 protsenti ei nõua kõrgemat palka, sest teavad, et ei saaks seda nagunii ning viis protsenti ei julge lihtsalt palgatõusu küsida, selgus Citadele panga tellitud uuringust.

Küsitluse vastanutest kokku 58 protsenti pole endale inflatsiooni ja elukalliduse tõusu kompenseerimiseks palgatõusu nõudnud. 38 protsenti märkis, et ei ole seda lihtsalt teinud, 15 protsenti märkis, et ei ole seda teinud, kuna teavad, et see pole võimalik ja viis protsenti, kuna nad ei julge sellist nõudmist lihtsalt teha. Kõikidest vastanutest kuus protsenti märkis, et on iseendale tööandja.

Praeguse elukalliduse juures on positiivne see, et 15 protsenti töötajatest on juba võtnud julguse endale palgalisa küsida ning pea sama paljud ehk 12 protsenti kavatseb seda veel teha. Isegi, kui küsimisele palgatõusu ei järgne, annab see tööandjale signaali, et see on midagi, millele tööandja peaks rohkem mõtlema sest praegu valitseb tööjõu kriis ning hea töötaja on hinnas.

Citadele panga tellitud küsitlusest tuli taaskord välja ka kahetsusväärne trend, et pigem on mehed julgemad palgalisa nõudjad. Kui palgatõusu on juba küsinud 18 protsenti meestest, siis naiste puhul oli see protsent 12. Alles plaanib kõrgemat tasu nõuda 15 protsenti meestest, kuid vaid 10 protsenti naistest. Neist, kes pole palgatõusu küsinud, sest ei julge seda teha, oli vaid üks protsenti mehi ja üheksa protsenti naisi.

Palgatõusu teemaline küsitlus viidi läbi ka Lätis ja Leedus ning kui üldjuhul olid tulemused küllaltki sarnased, siis Läti inimesed eristusid selgelt kui kõige vähem varmamad palgalisa nõudma.

Lätis on kõrgemat palka juba küsinud või kavatseb seda teha kõigest 19 protsenti vastanutest (Eesti – 27%, Leedu – 27%). Palgatõusu pole küsinud erinevatel põhjustel tervelt 70% inimestest (Eesti – 58%, Leedu – 60%).