CBL Asset Management

Investeerimisfond CBL Asset Management IPAS lõpetas osakute müügi Venemaa ja Valgevene kodanikele

Avaldatud

Anname teada, et lõpetasime alates 19. aprillist 2022 CBL Asset Management IPAS-i hallatavate investeerimisfondide osakute müügi Vene Föderatsiooni ja Valgevene kodanikele. Otsuse tegemisel tugineti määrustele:

  • Nõukogu määrus (EL) nr 833/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas;
  • Nõukogu määrus (EÜ) nr 765/2006, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Valgevenes ja Valgevene osalemisega Venemaa agressioonis Ukraina vastu.

Uudised

Uudised