Citadele Bank

Citadele tõstab rohelise kogumiskonto intressi

Avaldatud

Alates 1. novembrist suurendab Citadele rohelise kogumiskonto intressimäära 3,75%-ni.  

Hoiuste intressimäärad on nüüdseks jõudnud konkurentsivõimelisele tasemele, mis on toonud kaasa inimeste soovi oma vaba raha tulu teenima panna, sealjuures on huvi kasvanud ka kogumiskontode vastu. 

"Kõrgest Euriborist tingitud intressimäärade tõus on aidanud kaasa hoiuste intressimäärade tõusule ja suurendanud klientide säästude tootlust. Vähem kui poole aastaga on Citadele rohelistele kasvukontodele paigutatud peaaegu 30 miljonit eurot, mis näitab inimeste huvi rohelistele algatustele hoogu andva kasvukonto vastu. Samal ajal on jätkusuutlik majandusareng ja innovaatiliste lahenduste toetamine ka osa Citadele äristrateegiast," ütles Citadele strateegia, digi- ja äriarenduse juhatuse liige Vladislavs Mironovs.  

Tänu rohelise kogumiskonto hoiustele on Citadele pank rahastanud mitmeid rohelisi projekte, näiteks Läti ühe suurima päikeseelektrijaama projekti Brengulis ja päikeseelektrijaama ehitust Inčukalnsis, samuti mitmeid muid Läti taastuvenergia projekte. Rahastust on saanud Saules Energy, Dižozols Plus ja ProMC 3, läbi mille on kasvatatud kõigi kolme Balti riigi energiasõltumatust ning antud oluline panus roheenergia arengule.  

Läbi kasvukonto saab rahastada üha suuremat hulka jätkusuutlikke projekte, alates päikeseelektrijaamade ja tuuleparkide ehitamisest kuni kodude energiatõhususe edendamise ning uute ja energiatõhusate elamute ehitamiseni. Kokku on Citadele selle aasta esimese 10 kuu jooksul rahastanud roheprojekte rohkem kui 30 miljoni euro ulatuses ning mitmed projektid on veel kaalumisel.