Citadele Bank

Citadele tõstis tähtajaliste hoiuste intressimäärasid

Avaldatud

Juba viiendat korda pärast seda, kui Euroopa Keskpank (EKP) otsustas tõsta baasintressimäärasid, tõstis Citadele tähtajaliste hoiuste intressimäärasid oma klientide jaoks kõigis Baltimaades. Intressimäärade tõstmine mõjub soodsalt elanikkonna säästudele.

Füüsiliste ja juriidiliste isikute kuuekuulise tähtajalise eurohoiuse intressimäära tõsteti 1,0%-lt 1,50%-le, üheksa kuu intressimäära 1,10%-lt 1,50%-le ning aastase ja pooleteiseaastase tähtajalise hoiuse intressimäära 2,00%-lt 2,50%-le. Uued intressimäärad kehtivad alates 24. märtsist.

„Aasta alguses läbi viidud küsitlus näitas, et enam kui iga kümnes plaanib hakata säästma. Suuremad hoiuste intressimäärad on selleks eriti soodsad, sest tänu neile võivad kliendid säästudesse paigutatud rahalt rohkem teenida. Intressimäärade kasvule aitab kaasa Euroopa Keskpanga baasintressimäärade tõus, mis mõjutab elanikkonna laenumakseid negatiivselt, tähtajaliste hoiuste intressimäärasid aga positiivselt,“ selgitas Citadele panga jaepanganduse juht Marina Hakiainen.

Ülemaailmsete sündmuste mõjule vaatamata eraisikute säästud igat liiki hoiustes – nõudmiseni hoiustes (kaardi- ja arvelduskontodel), hoiukontodel ja tähtajalistes hoiustes – pigem suurenevad. Kuigi kiire inflatsiooni tõttu on eraisikute hoiuste kasvutempo viimase aasta jooksul aeglustunud, on kasv endiselt positiivne – tänavu veebruari lõpus oli hoiuste maht 3,4% suurem kui aasta varem, ulatudes peaaegu 10,3 miljardi euroni. Ettevõtete hoiuste kasv püsis omakorda suhteliselt kiire – aastaga kasvas see 18%, ulatudes peaaegu 6,8 miljardi euroni.

Seni on kõige sagedamini kasutatav hoiuste liik endiselt nõudmiseni hoiused ehk arvelduskontod – nende arvele langeb 86,5% eraisikute hoiuste summast, kuid intressimäärade tõusu tõttu võime oodata suuremat huvi säästude ülekandmise vastu kasumlikumatesse instrumentidesse – tähtajalistesse hoiustesse või hoiukontodele.
 

Uudised

Uudised