Citadele Bank

Citadele panga 2023. aasta esimese kvartali tulemused

Avaldatud

  • 2023. a esimese kvartali jooksul väljastas pank 190 miljonit eurot uut rahastust Baltikumi era-, VKE-de ja äriklientide toetuseks.
  • Hoiuste baas püsis 2023. aasta 31. märtsi seisuga stabiilsena 3 938 miljoni euro juures. 
  • Panga aktiivsete klientide arv saavutas 2023. aasta 31. märtsi seisuga kõigi aegade kõrgeima taseme, 374 tuhat aktiivset klienti, mis tähendab eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 3% kasvu.
  • Euroopa Keskpank (EKP) lõpetas Citadele varade kvaliteedi hindamise. EKP uuringu tulemused tõstavad esile Citadele varabaasi ja riskide võtmise kvaliteeti. Põhiomavahendite ehk CET1 suhtarv pärast varade kvaliteedi hindamist on 16,03% (suhtarv enne varade kvaliteedi hindamist oli 16,31%).
  • Citadele võttis panga mobiilirakenduses kasutusele kindlustustoodete kategooria, alustades õnnetusjuhtumikindlustusest.
  • Panga e-kaubanduse makselahendus Klix ületas 1000 kaupmehe piiri ning töödeldud on 3,5 miljonit tehingut.

„Vaatamata jätkuvale ülemaailmsele poliitilisele ja majanduslikule ebastabiilsusele, sealhulgas mitmete USA ja Euroopa pankade pankrotistumistele, on Citadele positsioon kindel nagu alati ning aasta algus oli pangale hea. See annab meile võimaluse toetada oma kliente veelgi rohkem, kasvatada oma kliendibaasi ja töötada välja uusi digilahendusi lihtsama igapäevapanganduse ja eduka äritegevuse tarbeks. Selles kvartalis käivitasime Citadele mobiilirakenduses uue ja lihtsama võimaluse kindlustustoodetega oma turvalisuse tagamiseks. Sellega täidame oma lubaduse pakkuda lihtsamat juurdepääsu, rohkemaid võimalusi ja isikupärastamist igale kliendile,“ ütles Citadele tegevjuht Johan Åkerblom.

Hea algus aastale

Keskendusime oma klientide – Baltikumi kohalike eraisikute ja ettevõtete – toetamisele, pakkudes elujõulisi lahendusi maailmamajanduse ebakindlusest tulenevatele klientide probleemidele. 
Euroopa Keskpanga (EKP) otsus jätkata intressimäärade tõstmist, mis mõjutab otseselt Euribori, on kajastunud panga tuludes, kuid me näeme ühtlasi, et intressimäärade tõus hakkab mõjutama klientide käitumist. See koos ülemaailmse ebakindlusega on viinud teatavates sektorites laenunõudluse vähenemiseni, näiteks kinnisvarasektoris oleme täheldanud suurte investeerimisprojektide ootele panemist. Samas oli esimeses kvartalis märgatav kasv energiasektoris, kus on suur huvi päikese- ja tuuleparkide arendamise vastu. Citadele seisukohalt on tegemist positiivse suundumusega, arvestades ELi kliimaneutraalsuse eesmärke. Nende eesmärkide saavutamise aitamiseks kavatseb Citadele suurendada 2023. aastal väljastatavat rohelist rahastamist. 
Citadele tõstis kvartali jooksul mitu korda hoiuste intressimäärasid ning jätkab intressimäärade kohandamiseks olukorra jälgimist.
Pank jätkas ettevõtjate toetamist kasvu ja laienemise rahastamisega. Klientidele väljastatud uus rahastus ulatus 2023. aasta esimeses kvartalis 190 miljoni euroni, 2022. aasta esimeses kvartalis oli see 297 miljonit eurot. Laenude kogumaht 2023. aasta 31. märtsi seisuga oli 2918 miljonit eurot, mida on 2% vähem kui 2022. aasta lõpus. 
Üldiselt on panga klientide finantsseisund julgustav ja portfelli kvaliteet jätkuvalt hea ning 2023. aasta 31. märtsi seisuga oli viivislaenude osakaal 3,0%, võrreldes 2,7%-ga 2022. aasta lõpus.
2023. aasta esimeses kvartalis ulatus äritulu pidevast tegevusest 52,0 miljoni euroni, mis tähendab eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 37% kasvu. Pideva tegevuse puhaskasum ulatus 2023. aasta esimeses kvartalis 26,0 miljoni euroni, mis tähendab 21,5% omakapitali tootlust. 
Klientide hoiused vähenesid 2022. aasta lõpuga võrreldes veidi ehk 2% võrra ja ulatusid 2023. aasta 31. märtsi seisuga 3938 miljoni euroni. Laenude ja hoiuste suhtarv oli 2023. aasta 31. märtsi seisuga 74%.
Citadele tegutseb jätkuvalt enam kui piisavate kapitali- ja likviidsusnäitajatega: 2023. aasta 31. märtsi seisuga oli kapitali adekvaatsuse määr ehk CAR (koos perioodi tulemusega, välja arvatud 20,0 miljoni euro suurune dividendiettepanek) 20,7% ja likviidsuskattekordaja ehk LCR 173%.

EKP varade kvaliteedi hindamise tulemused kinnitavad Citadele tugevat varade kvaliteeti, kapitaliseeritust ja riskijuhtimist

EKP lõpetas Citadele varade kvaliteedi hindamise. EKP uuringu tulemused tõstavad esile Citadele varabaasi ja riskide võtmise kvaliteeti.
Põhiomavahendite ehk CET1 suhtarv pärast varade kvaliteedi hindamist on 16,03% (suhtarv enne varade kvaliteedi hindamist oli 16,31%). Panga CET1 suhtarv on peamine näitaja, mis näitab panga majanduslikku usaldusväärsust.
EKP otsene järelevalve ja hinnangud tähendavad praegusel keerulisel ajal Citadele ja selle klientide jaoks täiendavat stabiilsust. Hea kapitalikvaliteedi hinnang näitab panga laenuportfelli tervist, mis on majandusliku ebakindluse olukorras eriti oluline. Tänu positiivsele hinnangule saame kasutada oma tugevat finantspositsiooni meie klientide hüvanguks.

Uuendused ja areng

2023. aasta esimeses kvartalis võttis Citadele panga mobiilirakenduses kasutusele kindlustustoodete kategooria. Esimese täielikult automatiseeritud ostmisviisiga kindlustusliigina pakub pank õnnetusjuhtumikindlustust ning tulevikus plaanitakse pakkuda ka teisi kindlustusliike. Kindlustusteenuseid pakub Citadele Groupi ettevõte CBL Life. Selle funktsiooni lisamisega mobiilirakendusse astub Citadele järgmise sammu pangateenuste arengus, laiendades tellimuspõhiste teenuste valikut. 
Faktooringutoodete digitaliseerimine on nüüdseks lõpule viidud ning uus digitaalne pakkumine on nüüd Läti, Leedu ja Eesti klientidele saadaval.
Panga e-kaubanduse makselahendus Klix ületas 1000 kaupmehe piiri. 2023. aasta esimeses kvartalis töödeldi 3,5 miljonit tehingut koguväärtusega 129 miljonit eurot.

Suurenev kliendibaas

Pank meelitab jätkuvalt ligi uusi kliente ja me oleme uhked selle üle, et rekordiline arv aktiivseid kliente usaldab meile oma finantsteenuste vajadused: 2023. aasta 31. märtsi seisuga oli meil 374 tuhat klienti, mis tähendab eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 3% kasvu. Mobiilirakenduse aktiivsete kasutajate arv oli 234 tuhat, mida on eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 11% rohkem.

Šveitsi tütarettevõtte müük

2022. aasta jaanuaris teatas AS Citadele banka, et on sõlminud ettevõttega Trusted Novus Bank Limited siduva lepingu oma Šveitsi tütarettevõtte – Kaleido Privatbank AG – 100%-lise müügi kohta. Tehingu lõpuleviimist oodati 2022. aasta lõpuks. Lõpptähtaega on pikendatud ja tehingu lõpuleviimine on endiselt pooleli, oodates järelevalveasutuste heakskiitu.
 

Uudised

Uudised