Citadele Bank

Uhkem auto ja suurem maja? Balti riikide elanikud avaldasid enda järgmise viie aasta suurimad eesmärgid

Avaldatud

Kõigis kolmes Baltikumi riigis nimetavad elanikud järgmise viie aasta peamisteks eesmärkideks tervise parandamist ja elustiili muutmist, suuremat reisimist ning auto ostmist, näitab Citadele panga juunis uuring.

Lähima viie aasta jooksu soovivad uuringus osalenud kõige rohkem tähelepanu pöörata tervise ja igapäevaste harjumuste parandamisele. 44% Eesti vastanutest on maininud, et soovivad parandada oma tervist ja keskenduda elustiili muutmisele, samas kui Leedus peavad seda oluliseks 41% vastanutest. Kuigi heaolu suurendamine on Lätis oluline, ei ole see nii esmatähtis kui naaberriikides - 38% Läti elanikest peab seda lähimate aastate kõige olulisemaks eesmärgiks.

Tervise ja elustiili muutmine on olulisem naiste jaoks. Nimelt on 35% Leedu meestest ja 47% naistest maininud tervislikumat igapäeva- ja tasakaalustatumat elurütmi olulise aspektina, Läti meestest peab seda oluliseks 33% ja naistest 43%.

Citadele uuringust selgus ka, et suurem välismaale reisimine ​​on populaarsuselt teine eesmärk kõigis kolmes riigis. 34% uuringus osalenud Läti elanikest, 35% Leedu ja 30% Eesti elanikest, on plaaninud pikemat ja võib-olla ka kallimat reisi. Kolme populaarseima eesmärgi hulka kuulub ka auto ostmine. Leedus peavad autoostu lähimate aastate jooksul oluliseks 28% vastajatest, samas kui Lätis vastas selliselt 25% uuringus osalenutest ja Eestis 23%.

"Suurte eesmärkide saavutamiseks tuleks seada ka finantsilisi sihte ja nendeni jõudmiseks raha koguda. Plaanid võivad hõlmata nii tervise parandamist, keskkonnasõbraliku auto ostmist kui ka õppemaksude tasumist, ettevõtte asutamist või reisimist. Esimene samm raha kogumisel on eelarve koostamine, mis aitab kindlaks teha, kui palju saate kokku hoida, et tekiks raha säästudeks," selgitab Citadele panga Eesti filiaali jaepanganduse juht Marina Hakiainen.

Järgneva viie aasta jooksul uut töökohta otsimas näevad end 18% Leedu elanikest, 16% Eesti elanikest ja 15% Läti elanikest. Mõlemas naaberriigis sooviksid 11% elanikest luua järgmise viie aasta jooksul pere, Lätis oli osakaal natuke suurem - 13%. Ainult 4% Leedu elanikest on mõelnud välismaale kolimisele. Samas Eestis on selline mõte olnud 8% elanikest, Lätis aga 9% elanikest.

Citadele panga tellitud ja uuringufirma Norstat Baltikumi ülene küsitlus viidi läbi juunis. Igas riigis küsitleti 1000 inimest vanusevahemikus 18-74.

Uudised

Uudised