Citadele Bank

Uuring: eestlased hoiduvad aktsiatesse investeerimisest, sest protsess tundub liialt keerukas

Avaldatud

Uuringus osalejad pidid avaldama motivatsiooni, mis innustaks neid oma vabu vahendeid aktsiatesse ja rahaturgudesse investeerima, kui kasumi teenimine välja jätta. Citadele tellitud uuringust selgub, et koguni 20% Eesti elenikest oleks motiveeritud rahaturgudesse- ja aktsiatesse investeerimisest, kui protsess oleks lihtsam.

Koguni 15% küsimustikule vastanutes märgib, et oleksid enam huvitatud aktsiatesse investeerimisest, kui teaksid, kuhu investeeritud raha täpsemalt jõuab. Kõige populaarsemaks osutus vastus, et neid ei motiveeriks investeerima mitte miski. Selliselt vastas 23% uuringus osalenutest.

Kui investeering puudutaks otseselt kohaliku ettevõtte arengut, siis oleks investeerimisest huvitatud 8% uuringus osalenutest. Kui osalenu investeeritud raha aitaks realiseerida loodussõbralike projekte Eestis, siis oleks investeerima motiveeritud 7% vastanutest. 

Citadele panga Eesti filiaali jaepanganduse juht Marina Hakiainen nendib, et investeerimisprotsessi ära õppimine paistab kaugemalt keerukam, kui see tegelikult on. „Pealtnäha tundub investeerimine keerukas protsess, kuid pärast teemaga kurssi viimist ei röövi investeeringu tegemine rasvast osa pikaajalise investori päevast. Esimene samm on alati kõige raskem.“

Uuringust joonistus välja ka tõsiasi, et mida suuremat palka teenitakse, seda enam tekib investeerimiseks motivatsiooni. Sama seos kehtib ka haridustaseme kohta.

Citadele panga tellitud ja uuringufirma Norstat Baltikumi ülene küsitlus viidi läbi juunis. Igas riigis küsitleti 1000 inimest vanusevahemikus 18-74. 

Uudised

Uudised