Citadele Bank

Moody’s kinnitab Citadele panga reitinguid ja muudab väljavaate positiivseks

Avaldatud

Rahvusvaheline reitinguagentuur Moody’s kinnitas 25. jaanuaril 2024 Citadele krediidireitingu Baa2, muutes väljavaate positiivseks.

„Moody’se kinnitus ja positiivne väljavaade kinnitavad meie panga jätkuvat tõhusat tegevust. Samuti kinnitab see, et me teeme häid edusamme oma pikaajalise strateegia elluviimisel, mille eesmärk on saada juhtivaks finantsteenuste pakkujaks Baltikumis. Oleme uhked, et vaatamata keerulisele majanduskeskkonnale 2023. aastal oleme jätkanud oma klientidele parimate finantsteenuste pakkumist ning taganud, et pank tegutseb tugevate kapitali- ja likviidsusnäitajatega,“ sõnab Johan Åkerblom, Citadele tegevjuht. 

Pikaajaliste hoiuste ja kõrgema nõudeõiguse järguga tagamata võlakirjade reitingute väljavaated muudeti stabiilselt positiivseks, mis kajastab Moody’se arvamust, et Citadele kapital jätkab tugevnemist järgmise 12–18 kuu jooksul, mida toetab suurem püsiv kasumlikkus ja stabiilne krediidikvaliteet.  

Citadele pikaajalise Baa2 hoiuste reitingu ja Baa3 kõrgema nõudeõiguse järguga tagamata võlakirjade reitingu kinnitamisel võttis Moody’s arvesse Citadele kasumi tugevat paranemist 2023. aasta jooksul ja prognoosi, et kasum jätkub tugevana ka järgmistes kvartalites, vaatamata hinnangule, et intressimarginaalid on saavutanud tipptaseme 2023. aasta kolmandas kvartalis, ning Läti poolt kehtestatud 2% hüpoteegimaksule ja 20% ettevõtte tulumaksu määrale. Citadele kapitaliseeritus on suurenenud ja krediidikvaliteet on 2023. aasta jooksul hästi püsinud, kusjuures probleemsete laenude osakaal brutolaenudest oli 2023. aasta septembri lõpus 2,36%.  

Citadele viib praegu läbi strateegilist ülevaatust. Reitingu kinnitamine kajastab Citadele panga tulevikku suunatud iseseisvat hinnangut tema praeguse strateegia, sealhulgas praeguste kapitaliplaanide ja rahastamiskavade alusel. Moody’s on kinnitanud ka Citadele lühiajalise hoiuse reitingut P-2 ja kõrgema nõudeõiguse järguga tagamata võlakirjade reitingut Baa3. Pika- ja lühiajaline vastaspoole riskireiting (CRR) kinnitati tasemel Baa1/P-2. Baaskrediidihinnang (BCA) ja korrigeeritud baaskrediidihinnang kinnitati tasemel ba1. 

Uudised

Uudised