Citadele panga filiaal Eestis

Muutuvad Parex banka üldtingimused

Avaldatud

29.06.2010 väljastas Läti finants- ja kapitaliturgude komisjon (FKTK) krediidiasutuse litsentsi Citadele bankale. Vastavalt Citadele banka tegevusplaanile, asutatakse Eestis pangandusteenuste pakkumiseks AS Citadele banka Eesti filiaal. Seoses sellega kantakse praegune Parex banka kliendibaas ning kõik varad ja kohustused üle loodavasse AS Citadele banka Eesti Filiaali hiljemalt 01.08.2010, mille tulemusena muutub senine pangateenuste osutaja.

Citadele Pank hakkab teenindama kõiki seniseid kliendikontosid, ühtlasi säilivad kõik garantiid ning hoiustamise ja muude toodetega seotud tingimused ning lepingud.

Citadele Panga kaubamärk võetakse kasutusele esimeste tegevuskuude jooksul. Uue panga tulevikustrateegia põhineb stabiilsel ja kasumlikul ärimudelil, mis keskendub kolmele ärisegmendile: jaepangandus, äripangandus ja varahaldus.

Citadele Panga omanikuks on Läti Vabariik läbi Läti erastamisagentuuri. Lisainformatsiooni leiab aadressilt www.jaunabanka.lv (inglise, vene ja läti keeles) või helistades panga üldnumbril 77 00 000.

Uudised

Uudised