„Citadele“ bankas

„Citadele“ pradėjo pirminį viešą 40 mln. Eur neužtikrintų subordinuotų obligacijų siūlymą

Paskelbta

„Citadele“ bankas Baltijos šalyse pradėjo pirminį viešą 40 000 000 eurų neužtikrintų subordinuotų obligacijų siūlymą. Pirminio siūlymo laikotarpis Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje truks iki gruodžio 9 d. 15.30 valandos. Vienos obligacijos nominali vertė yra 10 000 Eur, obligacijos kuponas – 5 procentai. Išpirkimo terminas – 10 metų.

Pirminis viešas obligacijų siūlymas yra skirtas investuotojams Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, jas taip pat galės įsigyti kvalifikuoti investuotojai iš kitų Europos ekonominės erdvės šalių. Obligacijas nuo  š. m. gruodžio 14 d. ketinama įtraukti į reguliuojamą rinką – Baltijos obligacijų sąrašą „Nasdaq Riga“ biržoje.

Naujos obligacijų emisijos tikslas – toliau gerinti „Citadele“ kapitalo pakankamumo rodiklius, taip pat refinansuoti 2016 m. išleistas, dar neišpirktas subordinuotas obligacijas. Šiuo žingsniu „Citadele“ siekia sustiprinti banko kapitalo poziciją ir palaikyti vykdomą augimo strategiją užtikrinant finansavimą mažoms ir vidutinėms verslo įmonėms.

„Citadele“ toliau pritraukia lėšas finansų rinkose ir prisideda prie Baltijos šalių kapitalo rinkų plėtros. Prieš kelias savaites „Citadele“ sėkmingai išplatino 200 mln. obligacijų emisiją tarptautinėje kapitalo rinkoje, dabar Baltijos rinkai pasiūlėme investavimo galimybę išleisdami 40 mln. Eur neužtikrintų subordinuotų obligacijų“, – komentuoja „Citadele“ banko filialo Lietuvoje vadovas Vaidotas Gurskas.

Planuojama vienos obligacijos kaina yra 100 proc. jos nominalios vertės. Obligacijos nominali vertė – 10 000 eurų. Palūkanos už obligacijas bus mokamos du kartus per metus. Obligacijų išpirkimo terminas – 10 metų su emitento teise išpirkti jas anksčiau laiko.

Neužtikrintos subordinuotos obligacijos nėra lygiavertės banko indėliui ir gali turėti papildomos rizikos. Daugiau informacijos rasite „Citadele“ interneto svetainėje.

PATEIKIAMA INFORMACIJA YRA REKLAMA. Ją rinkodaros tikslais parengė AS „Citadele banka“ (toliau – Bendrovė). Tai nėra Obligacijų emisijos Prospektas ir investuotojai neturėtų priimti jokių investicinių sprendimų remdamiesi šiuo pranešimu. Jame pateikiama bendra informacija apie finansinę priemonę. Turėtumėte žinoti, kad investicija yra susijusi su rizika. Prieš įsigydami Obligacijas, turėtumėte įsitikinti, kad visiškai suprantate ir sutinkate su obligacijų emisijos Prospekte nurodyta rizika, atidžiai perskaitykite Obligacijų emisijos Prospektą ir Galutines sąlygas bei remiantis šiais dokumentais nuspręskite, dėl savo investicijos. Su Prospektu ir Galutinėmis sąlygomis anglų kalba bei jo santraukomis latvių, estų ir lietuvių kalbomis nuo šio pranešimo datos galima susipažinti elektroniniu būdu Bendrovės interneto svetainėje https://www.cblgroup.com/en/investors/bonds/.  Pranešime pateikta informacija yra aktuali pranešimo paskelbimo metu ir gali būti keičiama be išankstinio įspėjimo. Šis pranešimas nėra rekomendacija, patarimas ar rekomendacija dalyvauti pirminiame viešajame Obligacijų siūlyme ir įsigyti Obligacijų. Investuotojas turi įvertinti investavimo į Obligacijas naudą, riziką ir poveikį savo finansinei būklei ir priimti savarankišką sprendimą, dėl investicijos, visapusiškai suprasdamas jo pasekmes. Konkrečios obligacijos yra sudėtinga finansinė priemonė, todėl gali būti sunku suprasti jos prigimtį ir gali būti netinkama visiems investuotojams. Jei nesuprantate šio teiginio, turėtumėte susisiekti su profesionaliu konsultantu (ne „Citadele“ banko darbuotoju). Šiame pranešime pateikta informacija negarantuoja ir nerodo, kad ateityje bus pasiekti panašūs veiklos rezultatai.  Latvijos Respublikos finansų ir kapitalo rinkos komisijos Prospekto patvirtinimas neturėtų būti laikomas obligacijų kokybės patvirtinimu, kurios siūlomos ar kuriomis prekiaujama reguliuojamoje rinkoje.  Obligacijos nebus registruojamos pagal 1933 m. Jungtinių Valstijų vertybinių popierių įstatymą ar bet kurį kitą JAV reglamentą, o Obligacijos negali būti tiesiogiai ar netiesiogiai siūlomos, parduodamos ar pristatomos JAV (įskaitant kitas JAV jurisdikcijai priklausančias teritorijas) arba JAV asmenims (kaip apibrėžta JAV įstatymuose).