Banka Citadele

Citadele sāk sākotnējo publisko obligāciju piedāvājumu 40 miljonu eiro apmērā

Publicēts

Citadele uzsāk nenodrošināto subordinēto obligāciju pirmās sērijas pirmā laidiena sākotnējo publisko piedāvājumu Baltijas investoriem, kas ilgs no šī gada 6. decembra plkst. 12.00 līdz 9. decembra plkst. 15.30.

Katras obligācijas nominālvērtība ir 10 000 eiro. Obligāciju dzēšanas termiņš ir 10 gadi, un procentu likme - 5 % gadā.

Obligācijas tiek publiski piedāvātas investoriem Latvijā, Igaunijā un Lietuvā, kā arī, ievērojot obligāciju emisijas pamatprospektā noteikto, tās var iegādāties kvalificētie ieguldītāji no citām Eiropas ekonomiskās zonas valstīm. Obligācijas ir plānots iekļaut regulētajā tirgū 2021. gada 14. decembrī – biržas “Nasdaq Riga” Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā.

Šīs emisijas mērķis ir turpmāka Citadeles kapitāla pietiekamības rādītāja uzlabošana, kā arī 2016. gadā emitēto subordinēto obligāciju refinansēšana. Citadeles mērķis ir stiprināt bankas kapitālu un turpināt bankas uzņemto kursu aktīvu mazo un vidējo uzņēmumu kreditēšanā.

“Citadele turpina piesaistīt līdzekļus finanšu tirgos un sniegt savu artavu Baltijas kapitāla un parāda tirgu attīstībā - pirms dažām nedēļām Citadele veiksmīgi izvietoja obligācijas starptautiskajos kapitāla tirgos 200 miljons eiro apmērā un tagad piedāvā tirgum investīciju iespējas, emitējot 40 miljoni subordinētās obligācijas vietējā Baltijas tirgū," saka Citadeles finanšu direktors Valters Ābele.  

Emisijas cena ir plānota 100 % no obligācijas nominālvērtības. Katras obligācijas nominālvērtība ir 10 000 eiro. Procentu maksājumi par obligācijām tiks veikti divas reizes gadā Galīgajos noteikumos noteiktajos datumos. Obligāciju dzēšanas termiņš ir pēc 10 gadiem, taču Citadelei ir tiesības tās dzēst arī pirms termiņa.

Nenodrošinātās subordinētās obligācijas nav ekvivalents noguldījumiem bankā un ietver papildus riskus, ar ko detalizēti var iepazīties emisijas pamatprospektā Citadeles vai FKTK mājas lapā.

Par Citadeles grupu

Citadeles misija ir modernizēt banku nozari un sniegt klientiem visā Baltijā vairāk iespēju.

Citadeles banka ir otrā lielākā banka Latvijā pēc aktīvu apjoma. Tās meitas uzņēmumi un filiāles darbojas Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. 2020. gadā viens no vadošajiem klientu servisa novērtēšanas un uzlabošanas uzņēmumiem Centrālajā un Austrumu Eiropā – “Dive GROUP” – jau sesto reizi atzina Citadeli par banku ar labāko klientu apkalpošanas servisu Latvijā un otro labāko Lietuvā.

Šis paziņojums ir reklāma, satur vispārīgu informāciju un tas nav obligāciju emisijas pamatprospekts. Ieguldītājiem nevajadzētu pieņemt ieguldījumu lēmumus, balstoties uz šo paziņojumu. Lai pilnībā izprastu ar ieguldījumu obligācijās iespējamos saistītos riskus un priekšrocības, rūpīgi jāiepazīstas ar informāciju, kas ietverta obligāciju emisijas pamatprospektā un galīgajos noteikumos (pieejami: https://www.cblgroup.com/lv/investors/bonds/). Pamatprospekta apstiprināšana no FKTK puses nav jāsaprot kā obligāciju apstiprināšana. Šis paziņojums nav pārdošanas piedāvājums vai aicinājums veikt obligāciju pirkšanu. Ieguldījums obligācijās pakļauts riskam un var nebūt piemērots visiem ieguldītājiem. Ieguldītājiem nav tiesību prasīt obligāciju pirmstermiņa dzēšanu.

Pēdējās preses relīzes

Visas preses relīzes