Obligācijas

EUR 40,000,000 Ceturtā nenodrošināto subordinēto obligāciju programma

Emitents: AS Citadele banka
Regulētais tirgus: Nasdaq Riga, Baltijas parāda vērstpapīru saraksts
ISIN kods: LV0000880102
Nominālvērtība: € 10,000
Vērtspapīru skaits: 4,000
Emisijas apjoms: € 40,000,000
Emisijas datums: 2021. gada 13. decembris
Dzēšanas datums: 2031. gada 13. decembris
Gada procentu likme: 5.00 %
Procentu samaksas datumi: Katra gada 13. jūnijs un 13. decembris
Kotēšanas sākšanas datums: 2021. gada 14. decembris Nasdaq Riga, Baltijas parāda vērstpapīru saraksts
Reitings: netiks piešķirts
Prospekts un saistītie dokumenti oriģinālvalodā: Prospekts (angliski)
Kopsavilkums angliski, latviski, lietuviski, igauniski
Sākotnējie galīgi noteikumi (angliski)
Galīgie noteikumi (angliski)

 

AS "Citadele banka" EUR 200,000,000 “senior preferred” nenodrošinātas obligācijas

Emitents: AS Citadele banka
Regulētais tirgus: Euronext Dublin, Oficiāls saraksts
Nasdaq Riga, Baltijas parāda vērstpapīru saraksts
ISIN kods: XS2393742122
Nominālvērtība: € 1,000
Vērtspapīru skaits: 200,000
Emisijas apjoms: € 200,000,000
Emisijas datums: 2021. gada 22. novembris
Dzēšanas datums: 2026. gada 22. novembris
Gada procentu likme: 1.625 %
Procentu samaksas datumi: 22. novembris katru gadu
Kotēšanas sākšanas datums: 2021. gada 22. novembris Euronext Dublin, Oficiāls saraksts
2021. gada 26. novembris Nasdaq Riga, Baltijas parāda vērstpapīru saraksts
Reitings: Baa3 (Moody's)
Prospekts un saistītie dokumenti oriģinālvalodā: Pamatprospekts
Statūti
Aģenta līgums
Kovenantu vienošanās
Finanšu atskaites

 

AS "Citadele banka" EUR 25,000,000 Otrā nenodrošināto subordinēto obligāciju programma

Emitents: AS Citadele banka
Regulētais tirgus: Nasdaq Riga, Baltijas parāda vērstpapīru saraksts
ISIN kods: LV0000880011
Nominālvērtība: EUR 10,000
Vērtspapīru skaits: 2,000
Emisijas apjoms: EUR 20,000,000
Emisijas datums: 2017. gada 24. novembris
Dzēšanas datums: 2027. gada 24.novembris
Gada procentu likme: 5.5%
Procentu samaksas datumi: 24. novembris un 24. maijs katru gadu
Kotēšanas sākšanas datums: 2017. gada 29.novembris
Reitings: netiks piešķirts
Prospekts un saistītie dokumenti: Pirmās sērijas pirmā laidiena galīgie noteikumi un emisijas kopsavilkums angliski, latviski un lietuviski,
Sākotnējie Pirmās sērijas pirmā laidiena galīgie noteikumi un emisijas kopsavilkums angliski, latviski un lietuviski,
Prospekta kopsavilkums,
Pamatprospekts