Obligācijas

EUR 40,000,000 Ceturtā nenodrošināto subordinēto obligāciju programma

Emitents: AS Citadele banka
Regulētais tirgus: Nasdaq Riga, Baltijas parāda vērstpapīru saraksts
ISIN kods: LV0000880102
Nominālvērtība: € 10,000
Vērtspapīru skaits: 4,000
Emisijas apjoms: € 40,000,000
Emisijas datums: 2021. gada 13. decembris
Dzēšanas datums: 2031. gada 13. decembris
Gada procentu likme: 5.00 %
Procentu samaksas datumi: Katra gada 13. jūnijs un 13. decembris
Kotēšanas sākšanas datums: 2021. gada 14. decembris Nasdaq Riga, Baltijas parāda vērstpapīru saraksts
Reitings: netiks piešķirts
Prospekts un saistītie dokumenti oriģinālvalodā: Prospekts (angliski)
Kopsavilkums angliski, latviski, lietuviski, igauniski
Sākotnējie galīgi noteikumi (angliski)
Galīgie noteikumi (angliski)

 

AS "Citadele banka" EUR 200,000,000 “senior preferred” nenodrošinātas obligācijas

Emitents: AS Citadele banka
Regulētais tirgus: Euronext Dublin, Oficiāls saraksts
Nasdaq Riga, Baltijas parāda vērstpapīru saraksts
ISIN kods: XS2393742122
Nominālvērtība: € 1,000
Vērtspapīru skaits: 200,000
Emisijas apjoms: € 200,000,000
Emisijas datums: 2021. gada 22. novembris
Dzēšanas datums: 2026. gada 22. novembris
Gada procentu likme: 1.625 %
Procentu samaksas datumi: 22. novembris katru gadu
Kotēšanas sākšanas datums: 2021. gada 22. novembris Euronext Dublin, Oficiāls saraksts
2021. gada 26. novembris Nasdaq Riga, Baltijas parāda vērstpapīru saraksts
Reitings: Baa3 (Moody's)
Prospekts un saistītie dokumenti oriģinālvalodā: Pamatprospekts
Statūti
Aģenta līgums
Kovenantu vienošanās
Finanšu atskaites

 

AS "Citadele banka" EUR 25,000,000 Otrā nenodrošināto subordinēto obligāciju programma

Emitents: AS Citadele banka
Regulētais tirgus: Nasdaq Riga, Baltijas parāda vērstpapīru saraksts
ISIN kods: LV0000880011
Nominālvērtība: EUR 10,000
Vērtspapīru skaits: 2,000
Emisijas apjoms: EUR 20,000,000
Emisijas datums: 2017. gada 24. novembris
Dzēšanas datums: 2027. gada 24.novembris
Gada procentu likme: 5.5%
Procentu samaksas datumi: 24. novembris un 24. maijs katru gadu
Kotēšanas sākšanas datums: 2017. gada 29.novembris
Reitings: netiks piešķirts
Prospekts un saistītie dokumenti: Pirmās sērijas pirmā laidiena galīgie noteikumi un emisijas kopsavilkums angliski, latviski un lietuviski,
Sākotnējie Pirmās sērijas pirmā laidiena galīgie noteikumi un emisijas kopsavilkums angliski, latviski un lietuviski,
Prospekta kopsavilkums,
Pamatprospekts

 

AS “Citadele banka” EUR 40,000,000 Pirmā nenodrošināto subordinēto obligāciju programma

Emitents: AS Citadele banka
Regulētais tirgus: Nasdaq Riga, Baltijas parāda vērstpapīru saraksts
ISIN kods: LV0000802221
Nominālvērtība: EUR 10,000
Vērtspapīru skaits: 4,000
Emisijas apjoms: EUR 40,000,000
Emisijas datums: 2016. gada 6. decembris
Dzēšanas datums: 2026. gada 6. decembris
Gada procentu likme: 6.25%
Procentu samaksas datumi: 6. decembris un 6. jūnijs katru gadu
Kotēšanas sākšanas datums: 2016. gada 15. decembris
Reitings: netiks piešķirts
Prospekts un saistītie dokumenti: Prospekts,
Kopsavilkums,
Prospekta Papildinājums,
Sākotnējie Galīgie noteikumi un konkrētās emisijas kopsavilkums angliski, latviski un lietuviski,
Galīgie noteikumi un konkrētās emisijas kopsavilkums angliski, latviski un lietuviski