Paziņojumi

2021. gada finanšu kalendārs

AS “Citadele banka” finanšu pārskati 2021. gadā tiks publicēti sekojošos datumos:

26.02.2021. 2020. gada 4. ceturkšņa publiskais pārskats (nerevidēts)
11.03.2021. Gada pārskats par 2020. gadu kopā ar zvērināta revidenta atzinumu
31.05.2021. 2021. gada 1. ceturkšņa publiskais pārskats (nerevidēts)
20.08.2021. 2021. gada 2. ceturkšņa publiskais pārskats (revidēts)
30.11.2021. 2021. gada 3. ceturkšņa publiskais pārskats (nerevidēts)

Paziņojumi