Paziņojumi

2020.gada finanšu kalendārs

AS “Citadele banka” finanšu pārskati 2020. gadā tiks publicēti sekojošos datumos:

28.02.2020. 2019. gada 4. ceturkšņa publiskais pārskats (nerevidēts)
16.03.2020. Gada pārskats par 2019. gadu kopā ar zvērināta revidenta atzinumu
29.05.2020. 2020. gada 1. ceturkšņa publiskais pārskats (nerevidēts)
28.08.2020. 2020. gada 2. ceturkšņa publiskais pārskats (nerevidēts)
30.11.2020. 2020. gada 3. ceturkšņa publiskais pārskats (nerevidēts)

Paziņojumi