Paziņojumi

2022. gada finanšu kalendārs

AS “Citadele banka” finanšu pārskati 2022. gadā tiks publicēti sekojošos datumos:

28.02.2022. 2021. gada 4. ceturkšņa publiskais pārskats (nerevidēts)
10.03.2022. Gada pārskats par 2021. gadu kopā ar zvērināta revidenta atzinumu
23.05.2022. 2022. gada 1. ceturkšņa publiskais pārskats (nerevidēts)
19.08.2022. 2022. gada 2. ceturkšņa publiskais pārskats (nerevidēts)
23.11.2022. 2022. gada 3. ceturkšņa publiskais pārskats (nerevidēts)

Paziņojumi