Paziņojumi

2023. gada finanšu kalendārs

AS “Citadele banka” finanšu pārskati 2023. gadā tiks publicēti sekojošos datumos:

28.02.2023. 2022. gada 4. ceturkšņa publiskais pārskats (nerevidēts)
08.03.2023. Gada pārskats par 2022. gadu kopā ar zvērināta revidenta atzinumu
16.05.2023. 2023. gada 1. ceturkšņa publiskais pārskats (nerevidēts)
15.08.2023. 2023. gada 2. ceturkšņa publiskais pārskats (nerevidēts)
11.09.2023 Starpperioda pārskats par 2023. gada 6 mēnešiem (revidēts)
16.11.2023. 2023. gada 3. ceturkšņa publiskais pārskats (nerevidēts)

Paziņojumi