AS “Citadele banka” emitē nenodrošinātas subordinētās obligācijas 40 miljonu eiro apmērā

Publicēts

AS “Citadele banka” ir veikusi 40 miljonu eiro subordinēto obligāciju emisiju kas tika piedāvātas € 40.000.000 Ceturtās nenodrošināto subordinēto obligāciju programmas ietvaros.

“Pieprasījums publiskajā piedāvājumā pārsniedza piedāvājumu, un mēs pateicamies investoriem, partneriem un klientiem par šo uzticības apliecinājumu. Citadele turpina piesaistīt līdzekļus finanšu tirgos un sniegt savu artavu Baltijas kapitāla un parāda tirgu attīstībā – novembra beigās Citadele veiksmīgi izvietoja obligācijas starptautiskajos kapitāla tirgos 200 miljons eiro apmērā, kam Moody’s piešķīra Baa3 reitingu, un tagad emitēja 40 miljonus subordinētās obligācijas vietējā Baltijas tirgū. Šie abi darījums ir apliecinājums mūsu neatlaidīgajam darbam, kas atvieglo parāda vērtspapīru izvietošanas iespējas gan Baltijas tirgū, gan ārpus tā,” saka Citadeles finanšu direktors Valters Ābele. 

Obligāciju dzēšanas termiņš ir desmit gadi, ar iespēju tās dzēst pirms termiņa pēc pieciem gadiem. Obligācijas ir emitētas ar fiksētu procentu likmi 5% gadā. Šīs emisijas mērķis ir turpmāka Citadeles kapitāla pietiekamības rādītāja uzlabošana, kā arī 2016. gadā emitēto subordinēto obligāciju refinansēšana. Citadeles mērķis ir stiprināt bankas kapitālu, un turpinātu bankas uzņemto kursu aktīvu mazo un vidējo uzņēmumu kreditēšanā.

Obligācijas tika piedāvātas institucionāliem un privātiem investoriem Latvijā, Lietuvā un Igaunijā, kā arī institucionāliem investoriem, kas atrodas kādā no Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstīm. Kopumā piedāvājumā piedalījās 136 investori, no kuriem 124 privātie un 12 institucionālie investori. No kopējā portfeļa 52% tika saņemti no Latvijas investoriem, 20% no Lietuvas, 19% no Igaunijas un 9% citām Eiropas Savienības valstīm.

Obligācijas tiks kotētas Nasdaq Rīga Baltijas obligāciju sarakstā.