Reitingi

2021. gada 13. septembrī starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody’s paaugstināja AS “Citadele banka” kredītreitingu, piešķirot Baa2 reitingu ar stabilu nākotnes prognozi.

Ilgtermiņa depozītu

Baa2

Prognoze

Stabila