Reitingi

2021. gada 17. februārī starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody’s apstiprināja AS “Citadele banka” piešķirto investīciju pakāpes kredītreitingu Baa3, mainot nākotnes prognozi no stabilas uz  pozitīvu.

Ilgtermiņa depozītu

Baa3

Prognoze

Pozitīva