Kontakti investoriem

Mēs nodrošinām investorus, akciju un parāda vērtspapīru turētājus, analītiķus un reitingu aģentūras ar savlaicīgu, skaidru un precīzu informāciju par Citadeles darbības rezultātiem.

Citadele nodrošina akcionāriem nepārtrauktu, bezmaksas elektronisku piekļuvi akcionāru sapulcē izskatāmajiem dokumentiem. Informāciju akcionāri var pieprasīt, sākot no paziņojuma par akcionāru sapulces sasaukšanu saņemšanas dienas un gadu pēc akcionāru sapulces, nosūtot pieprasījumu uz investor.relations@citadele.lv

Komentāru vai turpmākas informācijas nepieciešamības gadījumā, lūdzu sazinieties ar mums.