Kontakti investoriem

Mēs nodrošinām investorus, akciju un parāda vērtspapīru turētājus, analītiķus un reitingu aģentūras ar savlaicīgu, skaidru un precīzu informāciju par Citadeles darbības rezultātiem. Komentāru vai turpmākas informācijas nepieciešamības gadījumā, lūdzu sazinieties ar mums.