AS "Citadele banka" plāno emitēt subordinētos parāda vērtspapīrus

Publicēts

AS “Citadele banka” plāno emitēt jaunas  subordinētās obligācijas līdz 40 miljonu eiro apmērā. Paredzams, ka emisija notiks tuvākajā laikā. Ieņēmumus no piedāvājuma Citadele izmantos vispārējai uzņēmējdarbības attīstībai un turpmākiem kapitāla stiprināšanas nolūkiem.

Sīkāka informācija sekos pēc prospekta apstiprināšanas vai gadījumā, kad turpmāka informācijas sniegšana ir saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.

Recent announcements

Show all announcements