Dividenžu izmaksa

Publicēts

AS Citadele banka akcionāru sapulce, kas notika 2024.gada 28.martā, apstiprināja Citadeles 2023. gada peļņas sadali un dividenžu izmaksu EUR 0,32 apmērā par akciju, kopā EUR 50.6 miljoni.

Dividendes tiks izmaksātas personām, kuras bija bankas Citadele akcionāri atskaites dienas beigās - 2024.gada 28. martā. Dividendes akcionāriem tiks izmaksātas 2024.gada 7.maijā. Šī dividenžu izmaksa atbilst mūsu 50% dividenžu izmaksu politikai un parāda 11% dividenžu atdevi, pamatojoties uz vienas Citadeles akcijas uzskaites vērtību 2023. gada 31. decembrī. Dividenžu izmaksa atspoguļo bankas ilgstošo izaugsmi, stingro pašu kapitāla pozīciju un stabilitāti.

Dividendēm tiek piemērots Latvijas iedzīvotāju ienākuma nodoklis ar 20% likmi, kas tiks ieturēts izmaksas brīdī un paziņots nodokļu iestādēm.