AS "Citadele banka" plāno emitēt parāda vērtspapīrus MREL prasību izpildei

Publicēts

AS “Citadele banka” plāno emitēt jaunas obligācijas līdz 250 miljonu eiro apmērā. Emisijas mērķis ir nodrošināt atbilstību Minimālā pašu kapitāla un atbilstīgo saistību prasībām (MREL). Paredzams, ka emisija notiks līdz 2021. gada beigām. Ieņēmumus no piedāvājuma Citadele izmantos vispārējai uzņēmējdarbības attīstībai.

Sīkāka informācija sekos pēc prospekta apstiprināšanas vai gadījumā kad turpmāka informācijas sniegšana ir saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.