Paziņojumi

2024. gada finanšu kalendārs

AS “Citadele banka” finanšu pārskati 2024. gadā tiks publicēti sekojošos datumos:

28.02.2024. 2023. gada 4. ceturkšņa publiskais pārskats (nerevidēts)
20.03.2024. Gada pārskats par 2023. gadu kopā ar zvērināta revidenta atzinumu
tiks paziņots 2024. gada 1. ceturkšņa publiskais pārskats
tiks paziņots 2024. gada 2. ceturkšņa publiskais pārskats
tiks paziņots 2024. gada 3. ceturkšņa publiskais pārskats

 

Citadele nodrošina akcionāriem nepārtrauktu, bezmaksas elektronisku piekļuvi akcionāru sapulcē izskatāmajiem dokumentiem. Informāciju akcionāri var pieprasīt, sākot no paziņojuma par akcionāru sapulces sasaukšanu saņemšanas dienas un gadu pēc akcionāru sapulces, nosūtot pieprasījumu uz investor.relations@citadele.lv

 

Paziņojumi