Paziņojumi

2024. gada finanšu kalendārs

AS “Citadele banka” finanšu pārskati 2024. gadā tiks publicēti sekojošos datumos:

28.02.2024. 2023. gada 4. ceturkšņa publiskais pārskats (nerevidēts)
20.03.2024. Gada pārskats par 2023. gadu kopā ar zvērināta revidenta atzinumu
30.05.2024 2024. gada 1. ceturkšņa publiskais pārskats
16.08.2024 2024. gada 2. ceturkšņa publiskais pārskats (nerevidēts)
30.08.2024 2024. gada 2. ceturkšņa publiskais pārskats (pārbaudīts)
tiks paziņots 2024. gada 3. ceturkšņa publiskais pārskats

 

Informācija akcionāriem. Citadele nodrošina akcionāriem nepārtrauktu, bezmaksas elektronisku piekļuvi akcionāru sapulcē izskatāmajiem dokumentiem. Informāciju akcionāri var pieprasīt, sākot no paziņojuma par akcionāru sapulces sasaukšanu saņemšanas dienas un gadu pēc akcionāru sapulces, nosūtot pieprasījumu uz investor.relations@citadele.lv

Par darījumiem saskaņā ar Regulas Nr. 596/2014 prasībām. Personu, kuras veic pārvaldības pienākumus, paziņojumi par darījumiem ar AS "Citadeles banka" finanšu instrumentiem. Reģistrs.

 

Paziņojumi