Izmaiņas AS “Citadele banka” 2019. gada finanšu kalendārā

Publicēts

AS “Citadele banka” informē, ka ir veiktas izmaiņas 2019.gada starpperiodu finanšu pārskatu formātā un 2019. gada 1. ceturkšņa publiskā pārskata publicēšanas datumā.

Atjaunotais AS “Citadele banka” finanšu kalendārs:

28.02.2019. 2018. gada 4. ceturkšņa publiskais pārskats (nerevidēts)
18.03.2019. Gada pārskats par 2018. gadu kopā ar zvērināta revidenta atzinumu
24.05.2019. 2019. gada 1. ceturkšņa publiskais pārskats (nerevidēts)
30.08.2019. 2019. gada 2. ceturkšņa publiskais pārskats (revidēts)
22.11.2019. 2019. gada 3.ceturkšņa publiskais pārskats (nerevidēts)