AS “Citadele banka” publicē 2020. gada pārskatu

Publicēts

AS “Citadele banka” publicē Gada pārskatu par 2020. gadu kopā ar zvērināta revidenta atzinumu un Ilgtspējas pārskatu par 2020. gadu. Pārskati pieejami Grupas mājas lapā www.cblgroup.com.