Izmaiņas AS „Citadele banka” padomes sastāvā

Publicēts

AS “Citadele banka” padomes loceklis David Shuman ir paziņojis par atkāpšanos no padomes locekļa amata, saistībā ar plāniem pievērsties citām darbības jomām. Banka plāno veikt padomes pārvēlēšanu kārtējās Bankas akcionāru sapulces laikā. 

Recent announcements

Show all announcements