„CBL Asset Management“

Dėl Investicijų portfelio valdymo bendrųjų taisyklių pakeitimų

Paskelbta

Mes reguliariai peržiūrime ir tobuliname ne tik paslaugų spektrą, bet ir joms taikomas taisykles. Todėl norime jus informuoti, kad pakeitėme „Bendrąsias investicijų portfelio valdymo taisykles“, įtraukdami į portfelio valdymą tvarumo faktorius, o ateityje sieksime integruoti šiuos tvarumo aspektus ir į jūsų finansinių priemonių portfelio valdymo procesą.

Atsižvelgiant į mūsų tarpusavio susitarimo nuostatas, naujoji taisyklių redakcija bus taikoma nuo šių metų gruodžio 26 d. ir nuo to momento bus laikoma neatsiejama mūsų tarpusavio sutartinių santykių dalimi. Aktualią ir naują minėtų taisyklių redakciją galite rasti mūsų svetainėje https://www.cblam.lv/en/portfolio/.

Jei nesutinkate su pakeitimais, prašome informuoti apie tai mus iki šių metų gruodžio 26 d. prieštaravimus siunčiant el. paštu asset@cbl.lv arba per Citadele banko internetinės bankininkystės skiltį „Susirašinėjimas su banku“. Tokiu atveju, jei per aukščiau nurodytą terminą tarp mūsų nebus pasiektas atskiras raštiškas susitarimas, turėsite teisę prašyti nedelsiant nutraukti mūsų tarpusavio susitarimą jame nurodyta tvarka.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie pakeitimus, susisiekite su savo privačiu bankininku arba el. paštu asset@cbl.lv.

Naujausi pranešimai spaudai

Visi pranešimai spaudai