CBL Asset Management

Informācija par izmaiņām “Vispārējos investīciju portfeļa pārvaldīšanas noteikumos”

Publicēts

Mēs regulāri pārskatām un uzlabojam ne vien pakalpojumu klāstu, bet arī noteikumus, kas uz tiem attiecas. Informējam Jūs, ka esam veikuši izmaiņas “Vispārējos investīciju portfeļa pārvaldīšanas noteikumos” saistībā ar ilgtspējas faktoru iekļaušanu portfeļu pārvaldes pakalpojumā, kā arī turpmāk strādāsim pie tā, lai ilgtspējas jautājumus integrētu Jūsu finanšu instrumentu portfeļa pārvaldē. 

Jaunie noteikumi būs spēkā no šī gada 26. decembra un kļūs par mūsu savstarpējo līgumattiecību neatņemamu sastāvdaļu. Ar noteikumu  šobrīd spēkā esošo un jauno versiju varat iepazīties mūsu mājaslapā:  https://www.cblam.lv/lv/portfolio/

Ja nepiekrītat veiktajām izmaiņām, lūdzam līdz 26. decembrim nosūtīt mums savus iebildumus uz e-pastu asset@cbl.lv vai rakstīt Citadeles internetbankas sadaļā “Sarakste ar banku”. Ja līdz minētajam datumam rakstveidā nevarēsim vienoties par turpmāku sadarbību, Jums ir iespēja nekavējoties pārtraukt mūsu savstarpējo līgumu tajā noteiktajā kārtībā. 

Plašāku informāciju par izmaiņām iespējams saņemt, sazinoties ar savu privātbaņķieri vai rakstot uz e-pastu asset@cbl.lv

Pēdējās preses relīzes

Visas preses relīzes