„Citadele“ bankas

Informacija apie šiuo metu Rusijai ir Baltarusijai taikomas sankcijas bei galimą jų poveikį Baltijos šalių verslui

Paskelbta

Reaguojant į neteisėtą Rusijos ir Baltarusijos karą prieš Ukrainą, šioms valstybėms agresorėms nuo 2022 m. vasario 22 d. buvo pritaikytos plataus masto sankcijos (įskaitant Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų sankcijas), kurios yra tiesiogiai privalomos „Citadele“ bankui ir visiems kitiems Lietuvos bankams.

Nors sankcijos būtinos siekiant prisidėti prie tarptautinės taikos ir saugumo bei sustabdyti Rusijos karą prieš Ukrainą, tenka pripažinti, kad jos šiuo metu daro ir toliau darys tiesioginį arba netiesioginį poveikį visų Baltijos šalių – Lietuvos, Latvijos ir Estijos – įmonėms, turinčioms partnerių Baltarusijoje ir Rusijoje arba vykdančioms komercinę veiklą šiose šalyse.

Svarbu suprasti, kad Europos Sąjungos sankcijos tiesiogiai privalomos visiems ES piliečiams ir ES įsteigtiems juridiniams asmenims, net jei jie veikia trečiojoje šalyje. Įmonių savininkai ir kiti asmenys gali būti patraukti net ir baudžiamojon atsakomybėn dėl ES sankcijų nesilaikymo ne tik pačioje ES, bet ir Rusijoje ir Baltarusijoje. Ši sąlyga taip pat taikoma ES piliečiams priklausančioms įmonėms ir ES įsteigtų įmonių patronuojamosioms įmonėms trečiosiose šalyse.

Vasario mėn. savo interneto svetainėje jau skelbėme rekomendacijas su Rusijos ir Baltarusijos verslo subjektais dirbančioms įmonėms. Šiuo metu verslui didžiausią poveikį daro vasario 25 d. paskelbtos Europos Sąjungos sankcijos Rusijai (Reglamentas Nr. 2022/328) ir kovo 2 d. paskelbtos ES sankcijos Baltarusijai (Reglamentas Nr. 2022/355). Daugiau informacijos apie sankcijas galima rasti Lietuvos užsienio reikalų ministerijos interneto svetainėje, taip pat Europos Komisijos interneto svetainėje (Rusijai, Baltarusijai). Visi fiziniai ir juridiniai asmenys taip pat privalo laikytis sankcijų, taikomų konkretiems su Rusija ir Baltarusija susijusiems asmenims, įskaitant kelis Rusijos oligarchus ir įmones.

Taigi norime dar kartą akcentuoti, kad bendradarbiavimas su juridiniais ir fiziniais asmenimis, kurių finansinis turtas buvo įšaldytas dėl sankcijų, taip pat su įmonėmis, kurios priklauso šiems asmenims ar yra jų kontroliuojamos, nebegalimas.

Atsižvelgdamas į dabar galiojančius apribojimus ir sankcijų poveikį tarptautinei mokėjimų sistemai, „Citadele“ bankas rekomenduoja prieš atliekant mokėjimą susisiekti su banku, jei kyla abejonių, ar verslo partneris gali būti įtrauktas į sankcijų sąrašą ir ar galima atlikti mokėjimą. Dėl galiojančių apribojimų ir sankcijų „Citadele“ bankas šiuo metu negali garantuoti, kad verslo partneriams Rusijoje ir Baltarusijoje bus atlikti visi mokėjimai.

Taip pat rekomenduojame įvertinti ir pačių Rusijos bei Baltarusijos nustatytus nacionalinius apribojimus, kurie gali turėti įtakos ES įmonių ir jų partnerių šiose šalyse veiklai.

Karui tęsiantis sankcijų atskiroms prekių ir paslaugų kategorijoms bei asmenims apimtys bus nuolat atnaujinamos. Minėtus atnaujinimus atlieka ir ES, ir JAV, taip pat kitos šalys. Taigi visiems savo klientams siūlome nuolat sekti informaciją apie sankcijų pokyčius ir jų laikytis. Žinoma, mes ir toliau teiksime savo klientams atnaujintą informaciją.

Baltarusija

Bendradarbiaudami su Baltarusijos įmonėmis turėtumėte nepamiršti, kad Europos Sąjunga išplėtė jau galiojančias sankcijas ir nustatė naujus plataus poveikio apribojimus medienos ir medienos gaminių, cemento gaminių, naftos, dujų, anglies, bitumo, trąšų, mechaninių įrenginių, pneumatinių guminių padangų, geležies ir plieno gaminių bei kitų produktų importui į ES.

Šie apribojimai leidžia iki 2022 m. kovo 2 d. sudarytas sutartis užbaigti iki 2022 m. birželio 4 d. – t. y. bus galima vykdyti iki kovo 2 d. pasirašytas sutartis, tačiau nebus galimą jų pratęsti arba iš esmės keisti jų sąlygų.

Prekių ir technologijų, kurios galėtų padėti padidinti Baltarusijos karinius ar techninius pajėgumus arba plėtoti jos gynybos ir saugumo sektorių (prekių ir technologijų sąrašas pateiktas Reglamento Nr. 2022/328 Va priede), tiesioginis ar netiesioginis pardavimas, tiekimas, perdavimas bet kuriam fiziniam ar juridiniam asmeniui, organizacijai ar struktūrai esantiems Baltarusijoje arba siekiant naudoti juos Baltarusijoje yra draudžiami. Šiame sąraše taip pat išsamiai išvardyta daug prekių ir komponentų, susijusių su IT sektoriumi.Rusija

Bendradarbiaudami su Rusijos subjektais atkreipkite dėmesį, kad draudžiama jiems tiesiogiai ar netiesiogiai parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti prekes ir technologijas, kurios galėtų padėti padidinti Rusijos karinius ar techninius pajėgumus arba plėtoti jos gynybos ir saugumo sektorių (prekių ir technologijų sąrašas pateiktas VII priede). Tai taip pat apima apribojimus vertybinių popierių sandoriams, susijusiems su Rusija bei kitoms finansų bei kapitalo rinkų operacijoms.

Rusijos piliečiams ir nuolatiniams gyventojams bei Rusijoje įsteigtoms įmonėms taip pat nustatyti nauji apribojimai, draudžiantys ES bankams priimti naujus indėlius, jei bendra tokių subjektų indėlių kredito įstaigoje vertė viršija arba viršys 100 000 eurų.

Šie apribojimai netaikomi ES valstybių narių piliečiams  bei asmenims, turintiems leidimą gyventi ES valstybėje narėje, taip pat tarpvalstybiniams mokėjimams, reikalingiems prekių ir paslaugų, kurioms netaikomi apribojimai, pardavimui tarp ES ir Rusijos.

Siekdamas paremti nuo karo kenčiančius Ukrainos gyventojus, „Citadele“ bankas aukoja 50 000 eurų humanitarinėms reikmėms ir kviečia klientus sukauptus lojalumo programos X REWARDS taškus panaudoti Ukrainos žmonėms paremti. „Citadele“ padvigubins kiekvieną paaukotą tūkstantį X REWARDS taškų ir skirs juos humanitarinei pagalbai Ukrainoje gyvenantiems žmonėms.

Taip pat Ukrainos piliečiams supaprastinome „Citadele“ sąskaitos atidarymo ir mokėjimo kortelės gavimo procesą. Ukrainos pabėgėliai gali bet kuriame „Citadele“ skyriuje Lietuvoje, Latvijoje arba Estijoje kreiptis dėl nemokamo sąskaitos atidarymo. Daugiau informacijos rasite čia.

Mokėjimai į Ukrainos finansinių įstaigų sąskaitas šiuo metu yra nemokami visiems mūsų klientams bet kuria valiuta. Jei įmanoma, rekomenduojame mokėjimus atlikti eurais, nes tokie mokėjimai yra įvykdomi greičiau. Atkreipiame dėmesį, kad mokėjimo įvykdymo metu gali būti pritaikytas ir nurašytas mokestis – jį grąžinsime artimiausiu metu, dėl to klientui nieko papildomai daryti nereikia.

Naujausi pranešimai spaudai

Visi pranešimai spaudai