Banka Citadele

Par spēkā esošajām sankcijām pret Krieviju un Baltkrieviju un to iespējamo ietekmi uz uzņēmējiem Baltijas valstīs

Publicēts

Kopš 2022. gada 22. februāra, reaģējot uz Krievijas un Baltkrievijas veikto noziedzīgo karu pret Ukrainu, pret šīm agresora valstīm ir stājušās spēkā plašas sankcijas, tostarp, arī Eiropas Savienības un ASV sankcijas, kas ir tieši saistošas AS “Citadele bankai” un visām citām bankām Latvijā.

Apzinoties, ka sankcijas ir nepieciešamas, lai atjaunotu starptautisko mieru, drošību un apturētu Krievijas karu pret Ukrainu, šīs sankcijas tiešā un netiešā veidā ietekmē un ietekmēs Latvijas, Lietuvas un Igaunijas uzņēmumus, kas sadarbojas ar partneriem Baltkrievijā un Krievijā vai veic šajās valstīs komercdarbību.

Uzņēmējiem ir būtiski apzināties, ka Eiropas Savienības sankcijas ir tieši saistošas ES pilsoņiem un ES dibinātām juridiskajām personām arī trešajās valstīs. Tāpēc uzņēmējiem un citām personām var iestāties kriminālatbildība par ES sankciju neievērošanu ne tikai Krievijas un Baltkrievijas teritorijā, bet arī Eiropas Savienībā. Tas attiecas arī uz ES pilsoņiem piederošiem uzņēmumiem un ES dibinātu uzņēmumu meitas uzņēmumiem trešajās valstīs.

Mēs 2022. gada 2. martā publicējām mājaslapā citadele.lv padomus un ieteikumus, kas uzņēmējiem jāņem vērā savā darbībā, sadarbojoties ar šo Krievijas un Baltkrievijas uzņēmumiem. Savukārt 4. martā publicējām informāciju par vairāku Krievijas banku atslēgšanu no starptautiskās SWIFT norēķinu sistēmas. Šajā rakstā sniegsim detalizētāku informāciju par noteiktajām sankcijām.

Kā galvenās uzņēmējdarbību ietekmējošās sankcijas minamas Eiropas Savienības 25. februārī noteiktās sankcijas pret Krieviju (regula Nr. 2022/328) un 2. martā noteiktās sankcijas pret Baltkrieviju (regula Nr. 2022/355). Plašāka informācija par tām pieejama Finanšu un kapitāla tirgus komisijas mājaslapā, kā arī Eiropas Komisijas mājaslapā (Krievija, Baltkrievija). Tāpat visiem jāņem vērā arī noteiktās sankcijas pret konkrētām ar Krieviju un Baltkrieviju saistītām personām, tajā skaitā, vairākiem Krievijas oligarhiem un uzņēmumiem.

Banka uzsver, ka vairs nav iespējama sadarbība ar juridiskām un fiziskām personām, pret kurām noteiktais sankciju tvērums paredz finanšu līdzekļu iesaldēšanu, kā arī šo personu īpašumā vai kontrolē esošiem uzņēmumiem.

Ņemot vērā šobrīd pastāvošos plašos ierobežojumus, kā arī pieņemto sankciju ietekmi uz starptautisko norēķinu sistēmu, AS “Citadele banka” rekomendē, ja pastāv šaubas vai sadarbības partneris ir iekļauts sankciju sarakstos vai arī par to, vai būs iespējams veikt konkrētu maksājumu, klientiem būtu jāsazinās ar banku pirms maksājuma veikšanas. Ievērojot noteiktos ierobežojumus un sankcijas, AS “Citadele banka” šobrīd nevar garantēt visu maksājumu izpildi sadarbības partneriem Krievijā un Baltkrievijā.

Turklāt banka aicina ņemt vērā arī Krievijas un Baltkrievijas valstu noteiktos nacionālos ierobežojumus, kas var ietekmēt ES uzņēmumu un to sadarbības partneru darbību šajās valstīs.

Attīstoties karadarbībai, sankciju tvērums gan attiecībā uz preču un pakalpojumu kategorijām, kā arī uz sankcionētajām personām pastāvīgi papildinās. Šos papildinājumus veic gan Eiropas savienība, gan ASV, gan citas valstis. Tāpēc aicinām bankas klientus pašiem sekot līdzi sankciju režīmu izmaiņām un attiecīgi rīkoties. Citadele banka noteikti turpinās informēt savus klientus par šādām izmaiņām, taču, ņemot vērā ātrumu, kādā mainās sankciju regulējums, tas var stāties spēkā arī ātrāk, nekā Citadele banka to var paziņot saviem klientiem.

Baltkrievija

Sadarbojoties ar uzņēmumiem Baltkrievijā jāņem vērā, ka Eiropas Savienība ir paplašinājusi esošos un noteikusi jaunus un ļoti plašus ierobežojumus, kas saistīti ar koksnes un koksnes izstrādājumu, cementa izstrādājumu, naftas, gāzes, ogļu, bitumena, minerālmēslu, mehānisko ierīču, gumijas pneimatisko riepu, dzelzs un tērauda izstrādājumu un citu produktu importu ES.

Šie ierobežojumi paredz iespēju līdz 2022. gada 4. jūnijam pabeigt tos darījumus, kas uzsākti pirms 2022. gada 2. marta. Līdz ar to pirms 2. marta noslēgto līgumu izpilde ir iespējama, taču nav atļauta šo līgumu pagarināšana vai būtisko sastāvdaļu grozīšana.

Turklāt aizliegts tieši vai netieši pārdot, piegādāt, nodot vai eksportēt jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Baltkrievijā vai izmantošanai Baltkrievijā tādas preces un tehnoloģijas, kas varētu veicināt Baltkrievijas militāro un tehnoloģisko spēju palielināšanu vai tās aizsardzības un drošības sektora attīstību (preču un tehnoloģiju saraksts 13.-76. lpp.). Šajā ļoti izvērstajā sarakstā minētas arī ļoti daudzas ar IT nozari saistītas preces un komponentes.

Krievija 

Sadarbojoties ar personām Krievijā jāņem vērā, ka ir aizliegts tieši vai netieši pārdot, piegādāt, nodot vai eksportēt jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Krievijā vai izmantošanai Krievijā tādas preces un tehnoloģijas, kas varētu veicināt Krievijas militāro un tehnoloģisko jaudu palielināšanu vai aizsardzības un drošības sektora attīstību (preču un tehnoloģiju saraksts 57.-120. lpp.). Tostarp arī noteikti plaši ierobežojumi darījumiem ar Krieviju saistītiem vērtspapīriem un citām ar finanšu un kapitāla tirgu saistītām operācijām.

Tāpat arī ir noteikti jauni ierobežojumi Krievijas pilsoņiem un pastāvīgajiem iedzīvotājiem, kā arī Krievijā dibinātiem uzņēmumiem, liedzot ES bankām pieņemt jaunus noguldījumus, ja noguldījumu kopējā vērtība kredītiestādē pārsniedz vai pārsniegs 100 000 eiro.

Šie ierobežojumi netiek attiecināti uz ES dalībvalstu pilsoņiem, nepilsoņiem un personām, kurām ir uzturēšanās atļauja kādā ES dalībvalstī, kā arī maksājumiem, kas ir vajadzīgi neaizliegtai preču un pakalpojumu pārrobežu tirdzniecībai starp Eiropas Savienību un Krieviju.

Lai atbalstītu karadarbībā cietušos Ukrainas iedzīvotājus, AS “Citadele banka” ar biedrības "Latviju Samariešu apvienība" palīdzību nodrošina atbalstu 50 000 eiro apmērā, un aicina savus klientus savus uzkrātos X REWARDS punktus apmainīt pret iespēju palīdzēt. Katrus 1000 X REWARDS punktus Citadele dubultos un tie palīdzēs sagādāt ēdienu, humāno palīdzību, medicīnas preces un citas nepieciešamās lietas cietušajiem Ukrainas iedzīvotājiem.

Esam atvieglojuši kārtību, kādā Ukrainas pilsoņi var atvērt kontu un saņemt maksājumu karti Citadelē. Ukrainas pilsoņi ir laipni gaidīti Citadeles filiālēs Latvijā, Lietuvā vai Igaunijā, lai pieteiktos bankas konta atvēršanai bez maksas. Vairāk informācijas šeit.

Arī veikt maksājumus uz banku Ukrainā ikviens mūsu klients var bez komisijas maksas. Lai arī no komisijas maksas ir atbrīvoti maksājumi jebkurā valūtā, aicinām ziedojumus un pārskaitījumus, ja iespējams, veikt eiro valūtā, jo šādus maksājumus varam apstrādāt visātrāk. Lūdzam arī ņemt vērā, ka bankas sistēmu pielāgošana prasa laiku, tādēļ komisijas maksa maksājuma brīdī tiks ieturēta, taču atgriezīsim to atpakaļ kontā pēc iespējas ātrāk.

Pēdējās preses relīzes

Visas preses relīzes