„CBL Asset Management“

Dėl investicinio fondo "CBL European Leaders Equity Fund" prospekto pakeitimų 

Paskelbta

Informuojame, kad Latvijos bankas 2024 01 18 įregistravo investicinio fondo "CBL European Leaders Equity Fund" (toliau - Fondas) prospekto pakeitimus, kurie įsigalios 2024 01 29. Pagrindinis Fondo prospekto pakeitimų tikslas - užtikrinti, kad Fondas atitiktų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2019/2088 (2019 m. lapkričio 27 d.) dėl su tvarumu susijusios informacijos atskleidimo finansinių paslaugų sektoriuje 8 straipsnio reikalavimus. Siekiant užtikrinti galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi ir suvienodinti visų Bendrovės valdomų investicinių fondų prospektų tekstą, buvo patikslinti ir papildyti prospekte vartojamų sąvokų paaiškinimai, pridėta pastraipa apie kitus mokesčius, mokamus iš Fondo turto, atnaujinta informacija apie Bendrovės ir kitų Bendrovės valdomų investicinių fondų stebėtojų tarybos sudėtį, papildyta dalis apie depozitoriumo banko atsakomybę, pakeista dalis apie atlygio politiką ir atlikti kiti redakcinio pobūdžio pataisymai. Pakeisto Fondo prospekto tekstą galima rasti čia.

Naujausi pranešimai spaudai

Visi pranešimai spaudai