Apdrošināšanas aģentu reģistrs

Aktualizēts 01.03.2021.

Nosaukums AS "Citadele banka"
Reģistrācijas numurs 40103303559
Juridiskā adrese, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese Republikas laukums 2a,
Rīga, LV-1010
Tālrunis:67010000
www.cbl.lv/life
E-pasts: info@citadele.lv
Atbildīgās personas vārds un uzvārds Anna Fišere-Kaļķe
Dalībvalsts, kurā aģents nodarbojas ar apdrošināšanas starpniecību Latvija
Sniedzamais apdrošināšanas pakalpojums Dzīvības apdrošināšana
Nelaimes gadījumu apdrošināšana
Tiesības saņemt apdrošināšanas prēmijas saskaņā ar noslēgto apdrošināšanas izplatīšanas līgumu nav