Apdrošināšanas aģentu reģistrs

Aktualizēts 09.06.2023.

Nosaukums AS "Citadele banka"
Reģistrācijas numurs 40103303559
Juridiskā adrese, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese Republikas laukums 2a,
Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67010000
www.citadele.lv
E-pasts: info@citadele.lv
Atbildīgās personas vārds un uzvārds Iveta Rundāne
Dalībvalsts, kurā aģents nodarbojas ar apdrošināšanas starpniecību Latvija
Sniedzamais apdrošināšanas pakalpojums Dzīvības apdrošināšana
Nelaimes gadījumu apdrošināšana
Mūža pensija
Tiesības saņemt apdrošināšanas prēmijas saskaņā ar noslēgto apdrošināšanas izplatīšanas līgumu nav