Paziņojumi klientiem

Rīgā, 01.01.2020.

Paziņojums ieguldījumu fonda “CBL Baltic Sea Equity Fund” klientiem

Informējam, ka "CBL Asset Management" IPAS ar 2020. gada 1. janvāri veica grozījumus ieguldījumu fonda “CBL Baltic Sea Equity Fund“ (ISIN LV0000400794) pamatdokumentos. Saskaņā ar veiktajām izmaiņām iepriekš minētā fonda nosaukums tika mainīts uz „CBL European Leaders Equity Fund“, kā arī tika paplašināts fonda ieguldījumu reģions, ietverot visas Eiropas valstis.

Ar atjaunoto ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju Jūs varat iepazīties “CBL Asset Management” IPAS mājas lapā.

Jautājumu gadījumā, aicinām sazināties ar AAS „CBL Life” pa tālruni 67010129 vai savu Privāto uzkrājumu konsultantu.

Rīgā, 07.11.2017.

Nodokļu reformas 2018. gadā, kas attieksies uz ilgtermiņa uzkrājumu veicējiem

Rīgā, 08.06.2017.

Paziņojums ieguldījumu fondu “CBL Eastern European Select Equity Fund” klientiem

Informējam, ka IPAS "CBL Asset Management" (turpmāk – Pārvaldes sabiedrība) veiks tās pārvaldīto ieguldījumu fondu “ CBL Eastern European Select Equity Fund” (ISIN LV0000400851) un “ CBL Russian Equity Fund” (ISIN LV0000400190) iekšzemes apvienošanu. Fondu apvienošana notiks 2017. gada 10. jūlijā.

Apvienošanas rezultātā “CBL Eastern European Select Equity Fund” pārstāj pastāvēt un tā aktīvi un saistības tiek nodoti “CBL Russian Equity Fund”. Abiem apvienojamajiem ieguldījumu fondiem ir līdzīgas ieguldījumu politikas un stratēģijas, līdzīgas izmaksas, pārskatu sagatavošanas periodiskums un sagaidāmie darbības rezultāti. Ir sagaidāms, ka apvienošanas rezultātā tiks samazināti kopējie fonda izdevumi.

Klientiem, kuru dzīvības apdrošināšanas ar līdzekļu uzkrāšanu līgumos iekļauts “CBL Eastern European Select Equity Fund”, pēc fondu apvienošanas atsevišķi ar AAS “CBL Life” sazināties nav nepieciešams.

Apvienošanas rezultātā, fondu nomaiņa tiks veikta automātiski un ieguldījumu plānā turpmāk tiks iekļautas “CBL Russian Equity Fund” ieguldījumu apliecības.

Klientus, kuri šīs apvienošanas rezultātā vēlas mainīt ieguldījumu plānu, AAS „CBL Life” aicina līdz 2017. gada 30. jūnijam iesniegt attiecīgu līguma grozījumu veikšanas iesniegumu. Ieguldījumu plāna maiņa tiks nodrošināta bez komisijas maksas.

Lai nodrošinātu ieguldījumu fondu apvienošanu, sākot no 2017. gada 1. jūlija, tiks apturēta darījumu veikšana ar “ CBL Eastern European Select Equity Fund” un “ CBL Russian Equity Fund” fondu ieguldījumu apliecībām un tā netiks veikta visā fondu apvienošanas periodā. Klientiem būs tiesības brīvi rīkoties ar “ CBL Russian Equity Fund” ieguldījumu fonda apliecībām sākot ar šā gada 13. jūliju.

Plašākas informācijas iegūšanai, piedāvājam iepazīties ar Pārvaldes sabiedrības sniegto informāciju par fondu apvienošanu.

Jautājumu gadījumā, aicinām sazināties ar AAS „CBL Life” pa tālruni 67010129.

Ar cieņu,
AAS „CBL Life”

Rīgā, 26.03.2015

Paziņojums Paziņojums par „CBL Asset Management” IPAS pārvaldāmo ieguldījumu fondu nosaukumu maiņu un veiktajiem grozījumiem fondu pamatdokumentos

Vēlamies Jūs informēt, ka ir veikti grozījumi ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrības (IPAS) „CBL Asset Management” (turpmāk – Sabiedrība) pārvaldībā esošo ieguldījumu fondu prospektos, nolikumos un ieguldītājiem paredzētajā pamatinformācijā. Grozījumu spēkā stāšanās datums 2015. gada 30. marts.

Minētie grozījumi saistīti ar Sabiedrības nosaukuma maiņu, attiecīgi mainot arī pārvaldāmo ieguldījumu fondu nosaukumus un veicot citus labojumus, kas saistīti ar visu Sabiedrības pārvaldībā esošo ieguldījumu fondu pamatdokumentu unifikāciju.

Minētie grozījumi tika veikti Sabiedrības pārvaldībā esošo ieguldījumu fondu: "Citadele Eastern Europe Fixed Income Fund", "Citadele Strategic Allocation Funds", "Citadele Global Emerging Markets Bond Fund", "Citadele Eastern European Small and Mid Cap Fund", "Citadele Baltic Sea Equity Fund" un "Citadele Russian Equity Fund" pamatdokumentos.

Pēc grozījumu veikšanas Sabiedrības pārvaldībā ieguldījumu fondu nosaukumi ir sekojoši: "CBL Eastern Europe Fixed Income Fund", "CBL Strategic Allocation Funds", "CBL Global Emerging Markets Bond Fund", "CBL Eastern European Select Equity Fund", "CBL Baltic Sea Equity Fund" un "CBL Russian Equity Fund".

Šim paziņojumam ir tikai informatīvs raksturs, un klientiem nekādas papildu darbības nav jāveic. Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar AAS „CBL Life” speciālistiem pa tālruni +37167010129.

Ar cieņu,
AAS „CBL Life”
Republikas laukums 2a, Rīga, LV-1010, Latvija
Tālr.: +371 6 701 0129, +371 6 710 7832
Fakss: +371 6 710 7837
E-pasts: life@cbl.lv
www.cbl.lv

 

 

Rīgā, 23.12.2014

Paziņojums par AAS „Citadele Life” nosaukuma maiņu

Vēlamies Jūs informēt, ka bankas Citadele meitas uzņēmums – ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība (IPAS) „Citadele Asset Management” – plāno paplašināt darbību ārvalstu tirgos. Lai uzņēmuma nosaukums būtu starptautisks un vieglāk uztverams, IPAS „Citadele Asset Management” ir mainījis nosaukumu uz IPAS „CBL Asset Management”. Līdz ar IPAS „Citadele Asset Management” nosaukumu maina arī tā meitassabiedrība AAS „Citadele Life” - uz AAS „CBL Life”.

Šim paziņojumam ir tikai informatīvs raksturs, un līgumu pārslēgšana ar AAS „CBL Life” nav jāveic. Visi iepriekš noslēgtie un spēkā esošie līgumi ar AAS „Citadele Life” paliek spēkā.

Papildus informējam, ka AAS „CBL Life” reģistrācijas numurs, juridiskā adrese un bankas konta numurs saglabājas iepriekšējais. Ir mainīta uzņēmuma e-pasta adrese – uz life@cbl.lv, kā arī no janvāra tiks mainīta mājas lapas adrese uz www.cbl.lv.

Turpmāk iemaksas uzkrājošajā dzīvības apdrošināšanā lūdzam veikt, norādot šādus saņēmēja rekvizītus:
Juridiskais nosaukums: AAS „CBL Life”
Vienotais reģistrācijas numurs: 40003786859
Juridiskā adrese: Republikas laukums 2A, Rīga, LV – 1010
Konta Nr.: LV22PARX0009010740004
AS “Citadele banka”, kods PARX LV 22

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar AAS „CBL Life” speciālistiem pa tālruni +37167010129, kā arī droši varat vaicāt jebkurā bankas Citadele klientu apkalpošanas centrā.

Ar cieņu,
AAS „CBL Life”
Republikas laukums 2a, Rīga, LV-1010, Latvija
Tālr.: +371 6 701 0129, +371 6 710 7832
Fakss: +371 6 710 7837
E-pasts: life@cbl.lv
www.cbl.lv

 

 

Rīgā, 20.08.2014

Paziņojums atvērto ieguldījumu fondu “Citadele Caspian Sea Equity Fund” un “Citadele Ukrainian EquityFund” klientiem

Informējam, ka „Citadele Asset Management” IPAS (turpmāk – Pārvaldes sabiedrība) ir pieņēmusi lēmumu ierosināt tās izveidoto ieguldījumu fondu “Citadele Caspian Sea Equity Fund” (ISIN LV0000400273) un “Citadele Ukrainian Equity Fund” (ISIN LV0000400422) iekšzemes apvienošanu ar Pārvaldes sabiedrības jaunizveidoto ieguldījumu fondu “Citadele Eastern European Small and Mid Cap Fund”, ISIN LV0000400851.

Apvienošanas rezultātā “Citadele Caspian Sea Equity Fund” un “Citadele Ukrainian Equity Fund” pārstāj pastāvēt un tā aktīvi un saistības tiek nodoti “Citadele Eastern European Small and Mid Cap Fund”. Visiem trīs apvienojamajiem ieguldījumu fondiem ir līdzīgas ieguldījumu politikas un stratēģijas, līdzīgas izmaksas, pārskatu sagatavošanas periodiskums un sagaidāmie darbības rezultāti.

Klientiem, kuru dzīvības apdrošināšanas ar līdzekļu uzkrāšanu līgumos iekļauti “Citadele Caspian Sea Equity Fund” un “Citadele Ukrainian Equity Fund”, pēc fondu apvienošanas atsevišķi ar AAS “Citadele Life” sazināties nav nepieciešams.

Apvienošanas rezultātā, fondu nomaiņa tiks veikta automātiski un ieguldījumu plānā turpmāk tiks iekļautas “Citadele Eastern European Small and Mid Cap Fund” ieguldījumu apliecības.

Klientus, kuri šīs apvienošanas rezultātā vēlas mainīt ieguldījumu plānu, AAS „Citadele Life” aicina līdz 2014. gada 15. septembrim iesniegt attiecīgu līguma grozījumu veikšanas iesniegumu. Ieguldījumu plāna maiņa tiks nodrošināta bez komisijas maksas.

Lai nodrošinātu ieguldījumu fondu apvienošanu, sākot no 2014. gada 16. septembra, tiks apturēta darījumu veikšana ar “Citadele Caspian Sea Equity Fund” un “Citadele Ukrainian Equity Fund” fondu ieguldījumu apliecībām un tā netiks veikta visā fondu apvienošanas periodā. Klientiem būs tiesības brīvi rīkoties ar jaunizveidotā “Citadele Eastern European Small and Mid Cap Fund” ieguldījumu fonda apliecībām sākot ar šā gada 26. septembri.

Plašākas informācijas iegūšanai, piedāvājam iepazīties ar Pārvaldes sabiedrības sniegto informāciju par fondu apvienošanu: www.citadeleam.lv.

Jautājumu gadījumā, aicinām sazināties ar AAS „Citadele Life” pa tālruni 67107832.

 

 

Rīgā, 11.11.2013

Paziņojums atvērtā ieguldījumu fonda “Citadele Baltic Sea Countries Equity Fund” (ISIN LT0000950008) klientiem

Informējam, ka, sākot no 2013. gada 11. novembra, sakarā ar UAB “Citadele Investiciju Valdymas” izveidotā atvērtā ieguldījumu fonda “Citadele Baltic Sea Countries Equity Fund” (ISIN LT0000950008) pārrobežu apvienošanu ar IPAS „Citadele Asset Management” izveidoto atvērto ieguldījumu fondu “Citadele Baltic Sea Equity Fund” (ISIN LV0000400794), tiek apturēta minēto fondu atpirkšana un tā netiks veikta visā fondu apvienošanas periodā – kopā 9 darba dienas līdz 2013. gada 22. novembrim. Minētajā periodā darījumu veikšana ar šo fondu apliecībām nebūs iespējama.

Apvienošanas rezultātā “Citadele Baltic Sea Countries Equity Fund” pārstāj pastāvēt un tā aktīvi un saistības tiek nodoti “Citadele Baltic Sea Equity Fund”.

Klientiem, kuru dzīvības apdrošināšanas ar līdzekļu uzkrāšanu līgumos iekļauts “Citadele Baltic Sea Countries Equity Fund”, pēc fondu apvienošanas atsevišķi ar AAS “Citadele Life” sazināties nav nepieciešams. Abiem apvienojamajiem fondiem ir līdzīgas ieguldījumu politikas un stratēģijas, līdzīgas izmaksas, pārskatu sagatavošanas periodiskums un sagaidāmie darbības rezultāti. Apvienošanas rezultātā, minēto fondu nomaiņa tiks veikta automātiski un ieguldījumu plānā turpmāk tiks iekļautas “Citadele Baltic Sea Equity Fund” ieguldījumu apliecības.

Klientus, kuru dzīvības apdrošināšanas ar līdzekļu uzkrāšanu līgumos tiks iekļautas “Citadele Baltic Sea Equity Fund” (ISIN LV0000400794) ieguldījumu apliecības un kuri šīs apvienošanas rezultātā vēlas mainīt ieguldījumu plānu, AAS „Citadele Life” aicina līdz 2013. gada 12. decembrim iesniegt attiecīgu līguma grozījumu veikšanas iesniegumu. Ieguldījumu plāna maiņa tiks nodrošināta bez komisijas maksas.

Klientiem būs tiesības brīvi rīkoties ar “Citadele Baltic Sea Equity Fund” ieguldījumu apliecībām sākot ar šā gada 25. novembri.

Jautājumu gadījumā, kā arī plašākas informācijas iegūšanai, aicinām sazināties ar AAS „Citadele Life” pa tālruni 67107832.

 

 

Citadele Russian Equity Fund ieguldītajiem

Informējam, ka, sākot no šā gada 17. oktobra līdz 30. oktobrim sakarā ar ieguldījumu fonda „GE Money Eastern Europe Equity Fund” (ISIN LV0000400216) iekšzemes apvienošanu ar IPAS „Citadele Asset Management” atvērto ieguldījumu fondu “Citadele Russian Equity Fund” (ISIN LV0000400190), tiks pārtraukta minēto fonda ieguldījumu apliecību atpirkšana, kā arī šo fondu ieguldījumu apliecības tiks bloķētas LCD, kā rezultātā darījumu veikšana ar tām nebūs iespējama.

Ieguldītāji varēs brīvi rīkoties ar Citadele Russian Equity Fund ieguldījumu apliecībām sākot ar šā gada 31. oktobrī.

Paildus informācija

 

 

Rīgā, 23.05.2013

Paziņojums „ Dzīvības apdrošināšana ar uzkrājumu veidošanu 1000+” klientiem.

Godātais AAS „Citadele Life" klient!

Saskaņā ar 2012.gada 19.jūlijā starp AAS „Citadele Life” un likvidējamo AAS „LKB Life” noslēgto līgumu par apdrošināšanas līgumu nodošanu, AAS „Citadele Life” pārņēma dzīvības apdrošināšanas līgumus „Dzīvības apdrošināšana ar uzkrājumu veidošanu 1000+”, kas noslēgts ar AAS „LKB Life” (turpmāk tekstā – Līgums).

Ņemot vērā izmaiņas finanšu tirgos un pamatojoties uz Līguma 11.3.punktu, informējam, ka Līgumā paredzētā garantētā ienesīguma procentu likme tiek noteikta 2 % gadā.

Vēršam uzmanību, ka saskaņā ar Līgumu, Jums ir tiesības pārtraukt Līgumu pirms termiņa un saņemt atpirkuma summu 100% apmērā (iesniedzot AAS „Citadele Life” rakstisku iesniegumu ne vēlāk kā 30 dienas pirms apdrošināšanas gada sākuma). Gadījumā, ja Līgums tiek izbeigts pirms 5 gadu termiņa, Jums var rasties pienākums atmaksāt valstij iepriekš saņemtos nodokļu atvieglojumus.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā laipni lūdzam sazināties ar AAS „Citadele Life” pa tālruni: 67 10 78 32.

 

 

Loterijas rezultāti

2012.gada 3.janvārī notika ilgtermiņa uzkrājumu akcijas „Nodrošināta rītdiena = Ieguvums jau šodien” loterijas. Vienas loterijas dalībnieki bija visi klienti, kuri laika posmā no 18.11.2011. līdz 31.12.2011. noslēdza individuālās dalības līgumu pensiju 3.līmenī. Otras loterijas dalībnieki bija visi klienti, kuri laika posmā no 18.11.2011. līdz 31.12.2011. noslēdza Uzkrājums+ līgumu. Katrā loterijā tika izlozētas 10 naudas balvas pa 50 latiem katra. Ar laimētājiem sazināsimies personiski.

Apsveicam laimētājus!

AAS „Citadele Life” loterijas laimētāji:
Ēriks Dauksts tel.nr. .....874
Laila Grāvere tel.nr. .....001
Sņežana Ločmele tel.nr. .....369
Maija Lībiete tel.nr. .....257
Maksims Čerkasovs tel.nr. .....764
Māris Vīdušs tel.nr. .....706
Raivis Znotiņš tel.nr. .....176
Sandra Kronīte tel.nr. .....401
Antonina Solovetskaya tel.nr. .....252
Raivo Perro tel.nr. .....334

AS „Citadele atklātais pensiju fonds” loterijas laimētāji:
Nataļja Nikolajeva tel.nr. .....912
Vladimirs Vanhanens tel.nr. .....389
Voldemārs Strīķis tel.nr. .....497
Olga Gelman tel.nr. .....030
Inna Ozola tel.nr. .....152
Lauma Lūse tel.nr. .....010
Vasilijs Strogonovs tel.nr. .....790
Tatjana Siņicina tel.nr. .....174
Lidija Slosmane tel.nr. .....910
Jevgenijs Ivanovs tel.nr. .....979

 

 

 

 

Rīgā, 29.09.2011

AAS “Citadele Life” aicinājums klientiem, kuru dzīvības apdrošināšanas ar līdzekļu uzkrāšanu līgumos iekļauts “Citadele Austrumeiropas sabalansētais fonds”

No 2011.gada 16.septembra ir stājušies spēkā grozījumi atvērtā ieguldījumu fonda „Citadele Eastern European Fixed Income Funds” pamatdokumentos, kas paredz šī fonda apakšfondu nosaukumu maiņu un izmaiņas ieguldījumu politikā. Jaunā apakšfondu ieguldījumu politika turpmāk neparedz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros.

Atbilstoši šiem grozījumiem atvērtā ieguldījumu fonda „Citadele Eastern European Fixed Income Funds” apakšfonda “Citadele Eastern European Balanced Fund” (līdz šim līgumos – ar nosaukumu “Citadele Austrumeiropas sabalansētais fonds”) nosaukums ir mainīts uz “Citadele Eastern European Bond Fund - EUR”. Savukārt “Citadele Eastern European Bond Fund” (līdz šim līgumos - “Citadele Austrumeiropas obligāciju fonds”) jaunais nosaukums ir “Citadele Eastern European Bond Fund – USD”.

Izmaiņas paredz, ka “Citadele Eastern European Bond Fund - EUR” aktīvos pakāpeniski tiks samazināts īpatsvars ieguldījumiem kapitāla vērtspapīros (akcijās). Līdz gada beigām tās paredzēts pilnībā izņemt no šī obligāciju fonda. Izmaiņas tiek veiktas, lai paplašinātu ieguldījumu fondu klāstu, sniedzot klientiem iespēju investēt ne tikai ASV dolāru obligāciju fondā, kā tas bija līdz šim, bet arī eiro valūtā. Veiktās izmaiņas ir ieguvums klientiem, kuru investīciju valūta ir eiro un, kuri vēlas ieguldīt brīvos līdzekļus obligāciju fondā eiro valūtā, neuzņemoties papildus valūtas risku.

Klientus, kuru dzīvības apdrošināšanas ar līdzekļu uzkrāšanu līgumos iekļautas “Citadele Eastern European Balanced Fund” ieguldījumu apliecības un kuri šo grozījumu rezultātā vēlas mainīt ieguldījumu plānu, AAS „Citadele Life” aicina līdz 2011. gada 30. oktobrim sazināties ar konsultantu, zvanot pa tālruni 67010170 vai rakstot uz life@citadele.lv. Ieguldījumu plāna maiņa tiks nodrošināta bez komisijas maksas.

Klientiem, kuri vēlas arī turpmāk saglabāt ieguldījumus “Citadele Eastern European Bond Fund - EUR” arī pēc izmaiņām apakšfonda ieguldījumu politikā, atsevišķi ar AAS “Citadele Life” sazināties nav nepieciešams. Ja no klienta līdz 2011. gada 30. oktobrim AAS „Citadele Life” nebūs saņemts iesniegums par ieguldījumu plāna maiņu, tiks uzskatīts, ka klients piekrīt investīciju fonda nosaukuma un ieguldījumu politikas maiņai, kas jau ir veikta automātiski.

Jautājumu gadījumā, kā arī plašākas informācijas iegūšanai, aicinām sazināties ar AAS „Citadele Life” uzkrājumu konsultantu pa tālruni 67010170.

 

 

15. septembrī notika noslēdzošā trešā AAS „Citadele Life” izloze, kurā piedalījās klienti, kuri laika posmā no 5.08.2010 līdz 5.09.2010 noslēdza uzkrājošās apdrošināšanas polises un veica iemaksu savā uzkrājumā vismaz 15 LVL (ekvivalents EUR,USD) Par laimētāju ir kļuvis Andrejs Djomins, kura uzkrājumā tiks ieskaitīti 50LVL. Ar laimētāju AAS „Citadele Life” sazināsies personiski.

Arī šoreiz sveicam laimētāju!

 

16. augustā notika AAS „Citadele Life” izloze, kurā piedalījās klienti, kuri laika posmā no 5.07.2010 līdz 5.08.2010 noslēdza uzkrājošās apdrošināšanas polises un veica iemaksu savā uzkrājumā vismaz 15 LVL (ekvivalents EUR,USD) Par laimētāju ir kļuvis Vitālijs Ķeņģis, kura uzkrājumā tiks ieskaitīti 50LVL. Ar laimētāju AAS „Citadele Life” sazināsies personiski.

Apsveicam laimētāju!

Rīgā, 16.07.2010.

15. jūlijā notika AAS „Parex Dzīvība” izloze, kurā piedalījās klienti, kuri laika posmā no 5.06.2010 līdz 5.07.2010 noslēdza uzkrājošās apdrošināšanas polises un veica iemaksu savā uzkrājumā vismaz 15 LVL (ekvivalents EUR,USD) Par laimētāju ir kļuvusi Baiba Jukņeviča, kuras uzkrājumā tiks ieskaitīti 50 LVL. Ar laimētāju AAS „Parex Dzīvība” sazināsies personiski.

Apsveicam laimētāju!

 

Rīga, 04.01.2010.

Par maksājumu apmēru Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

Cienījamie klienti,

Vēlamies informēt, ka, sakarā ar 2009. gada 4. decembra Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) normatīvajiem noteikumiem Nr. 157, ir veiktas izmaiņas apdrošināšanas maksājumu apmērā.
Sākot no 2010. gada 1. janvāra, FKTK darbības finansēšanai tiks ieturēti 0.232 procenti no klientu veiktajām iemaksām dzīvības apdrošināšanas ar uzkrājumu veidošanu līgumos.

Pilns FKTK noteikumu Nr. 157 teksts (pdf).

Papildus informāciju varat saņemt mūsu birojā katru darba dienu no 8:00 līdz 18:00 vai arī pa tālruņiem 6 710 7832, 6 710 7833.

Ar cieņu,
Jūsu AAS Parex Dzīvība.

Rīga, 01.10.2009.

Cienījamie klienti,
Vēlamies informēt, ka sakarā ar pārcelšanos uz jaunām telpām un pamatojoties uz 2009. gada 10. septembra valdes lēmumu ir mainīta AAS „Parex Dzīvība” juridiskā un faktiskā adrese:

AAS „Parex Dzīvība”
Republikas laukums 2A
Rīga, LV-1010
Latvija

Gaidīsim Jūs jaunajā birojā katru darba dienu no 8:00 līdz 18:00 vai Jūsu zvanus pa tālruņiem 67107832, 67107833.

Ar cieņu,
Jūsu AAS Parex Dzīvība.

 

Rīga, 30.06.2009

AAS „Parex dzīvība” informē Uzkrājums+ klientus, kuriem līdzekļi ieguldīti atvērtajos ieguldījumu fondos ”Parex Eastern European Balanced Fund”, ”Parex Eastern European Bond Fund”, ”Parex Eastern European Local Currency Bond Fund”, „Parex Balanced Fund”.

Nolūkā uzlabot ieguldījumu fondu darbības efektivitāti, kā arī, lai optimizētu fondu administrēšanas izdevumus, "Parex Asset Management" IPAS (Sabiedrība) valde pieņēma lēmumu par tās pārvaldībā esošo atvērto ieguldījumu fondu (AIF) "Parex Eastern European Balanced Fund", "Parex Eastern European Bond Fund", "Parex Balanced Fund" un "Parex Eastern European Local Currency Bond Fund" apvienošanu.

Fondu apvienošanas procesā tiks ievērotas Fondu ieguldītāju intereses, katra ieguldītāja ieguldījuma summai paliekot nemainīgai un šajā laikā nodrošinot katram fondu ieguldītājam mainīt ieguldījumu plānu Uzkrājums+ līgumā paredzētajā kārtībā. Lai veiktu ieguldījumu plāna maiņu, iesniegums grozījumu veikšanai līgumā jaiesniedz jebkurā Parex bankas filiālē vai AAS „Parex dzīvība” birojā Brīvības ielā 148-504 līdz 2009. gada 16. jūlijam, plkst 18:00 (pēc Latvijas laika).

Vēlos iepazīties ar pilnu paziņojuma tekstu