Ierosinājumi un sūdzības

Ierosinājumu un sūdzību izskatīšanas kārtība

Jums ir tiesības vērsties AAS „CBL Life” ar ierosinājumu vai sūdzību par apdrošināšanas līgumu vai AAS „CBL Life” sniegto apdrošināšanas pakalpojumu, klientu apkalpošanu, pieņemto lēmumu par apdrošināšanas atlīdzību utml. AAS „CBL Life” izskata arī sūdzības par piesaistītā apdrošināšanas aģenta AS „Citadele banka” sniegtajiem apdrošināšanas starpniecības pakalpojumiem.

Jūs varat izvēlēties sev ērtāko veidu ierosinājuma vai sūdzības iesniegšanai:

Apdrošinātājam: AAS „CBL Life”

Sūdzībā norādāmā informācija:

  • Sūdzības iesniegšanas datums;
  • Klienta vārds, uzvārds, personas kods un adrese (fiziskai personai) vai nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese (juridiskai personai);
  • Apdrošināšanas līguma (polises) numurs, kontaktinformācija;
  • Pretenzijas saturs, AAS „CBL Life” produkta raksturojums un Klienta vēlmes situācijas risināšanai;
  • Klienta paraksts (izņemot, ja sūdzība tiek iesniegta telefoniski vai e-pastā).

Sūdzību izskatīšanas procesa apraksts un izskatīšanas termiņi:

  • Sūdzību izskatīšana AAS „CBL Life” ir bez maksas.
  • AAS „CBL Life” sūdzību izskata un atbildi sniedz 15 darbdienu laikā no sūdzības iesniegšanas dienas. Ja norādītajā termiņā objektīvu iemeslu dēļ nav iespējams sniegt atbildi, AAS „CBL Life” sniedz informāciju ar pamatojumu atbildes sniegšanas pagarinājuma nepieciešamībai un saprātīgu termiņu, kad tiks sniegta atbilde.

Ja AAS „CBL Life” sniegtā atbilde uz ierosinājumu vai sūdzību Jūs neapmierina, Jums ir tiesības vērsties:

AAS „CBL Life” uzrauga Latvijas Republikas Finanšu un kapitāla tirgus komisija.