Ierosinājumi un pretenzijas

Ierosinājumu un pretenziju izskatīšanas kārtība

Jums ir tiesības vērsties AAS „CBL Life” ar ierosinājumu vai pretenziju par apdrošināšanas līgumu vai AAS „CBL Life” sniegto apdrošināšanas pakalpojumu, klientu apkalpošanu, pieņemto lēmumu par apdrošināšanas atlīdzību utml. AAS „CBL Life” izskata arī pretenzijas par apdrošināšanas aģenta AS „Citadele banka” sniegtajiem apdrošināšanas starpniecības pakalpojumiem.

Jūs varat izvēlēties sev ērtāko veidu ierosinājuma vai pretenzijas iesniegšanai:

Ikvienam esošam vai potenciālajam klientam ir iespēja iesniegt ierosinājumu vai pretenziju par sadarbību ar AAS “CBL Life’, izvēloties ērtāko saziņas veidu:

Apdrošinātājam: AAS „CBL Life”

 • Nosūtīt pa pastu: AAS „CBL Life”, Republikas laukums 2A, Rīga, LV–1010;
 • Nosūtīt uz e-pastu: life@cbl.lv;
 • Zvanīt pa tālruni: +371 67010000;

Apdrošināšanas aģentam AS “Citadele banka”

Sūdzībā norādāmā informācija:

 • Sūdzības iesniegšanas datums;
 • Klienta vārds, uzvārds, personas kods un adrese (fiziskai personai) vai nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese (juridiskai personai);
 • Apdrošināšanas līguma (polises) numurs, kontaktinformācija;
 • Ierosinājuma vai pretenzijas apraksts, AAS „CBL Life” produkta raksturojums un Klienta vēlmes situācijas risināšanai;
 • Vēlamais saziņas veids atbildes saņemšanai (lūdzam, ņem vērā, ka e-pastā varam nosūtīt tikai vispārīgu informāciju);
 • Klienta paraksts (izņemot, ja sūdzība tiek iesniegta telefoniski vai e-pastā).

Sūdzību izskatīšanas termiņi

Tavu ierosinājumu vai pretenziju AAS „CBL Life” izskatīs un sniegs atbildi ne vēlāk kā:

 • fiziskām personām – 15 darba dienu laikā;
 • juridiskām personām – 30 dienu laikā.

Pretenziju par apdrošināšanas aģenta pakalpojumiem, kurus sniedz AS “Citadele banka”, AAS “CBL Life” elektroniski nosūtīs AS “Citadele banka” 5 darba dienu laikā.

Ja iesnieguma izvērtēšanai būs nepieciešama papildu informācija vai izskatīšanai vajadzēs vairāk laika, mēs ar tevi sazināsimies.

 • Pretenziju izskatīšana AAS „CBL Life” ir bez maksas.

Katras pretenzijas izskatīšanā mēs tiecamies ievērot objektivitāti un taisnīgumu, tomēr, ja sniegtā atbilde Jūs neapmierina, Jums ir tiesības vērsties:

AAS „CBL Life” uzrauga Latvijas Banka.