Piesaistīto apdrošināšanas aģentu reģistrs

Aktualizēts 2015. gada 17. decembrī.

Nosaukums AS "Citadele banka"
Reģistrācijas numurs 40103303559
Juridiskā adrese, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese Republikas laukums 2a,
Rīga, LV-1010
Tālrunis:67010000
Fakss: 67010001
E-pasts: info@citadele.lv
Atbildīgās personas vārds un uzvārds Guntis Beļavskis
Dalībvalsts, kurā aģents nodarbojas ar apdrošināšanas starpniecību Latvija
Sniedzamais apdrošināšanas pakalpojums Dzīvības apdrošināšana
Nelaimes gadījumu apdrošināšana