Ierosinājumi un sūdzības

Ierosinājumu un sūdzību izskatīšanas kārtība

Jums ir tiesības vērsties AAS „CBL Life” ar ierosinājumu vai sūdzību par apdrošināšanas līgumu vai AAS „CBL Life” sniegto apdrošināšanas pakalpojumu. AAS „CBL Life” izskata arī sūdzības par piesaistītā apdrošināšanas aģenta AS „Citadele banka” sniegtajiem apdrošināšanas starpniecības pakalpojumiem.

Jūs varat izvēlēties sev ērtāko veidu ierosinājuma vai sūdzības iesniegšanai:

Apdrošinātājam: AAS „CBL Life”

 • Nosūtīt pa pastu: AAS „CBL Life”, Republikas laukums 2A, Rīga, LV–1010;
 • Nosūtīt uz e-pastu: life@cbl.lv;
 • Zvanīt pa tālruni: +371 67010129.

Par piesaistītā apdrošināšanas aģenta AS „Citadele banka” sniegtajiem apdrošināšanas starpniecības pakalpojumiem sūdzību papildu iepriekš minētajam varat iesniegt:

 • Rakstot brīvas formas paziņojumu Citadeles internetbankā;
 • Izmantojot kontaktformu mājas lapā www.citadele.lv;
 • Sūtot uz e-pastu: info@citadele.lv;
 • Nosūtot pa pastu: AS “Citadele banka ”, Republikas laukums 2A, Rīga, LV-1010;
 • Iesniedzot jebkurā klientu apkalpošanas centrā.

Sīkāka Ierosinājumu un izsniegšanas kārtība.

Sūdzībā norādāmā informācija:

 • Sūdzības iesniegšanas datums;
 • Klienta vārds, uzvārds, personas kods un adrese (fiziskai personai) vai nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese (juridiskai personai);
 • Apdrošināšanas līguma (polises) numurs, kontaktinformācija;
 • Pretenzijas saturs, AAS „CBL Life” produkta raksturojums un Klienta vēlmes situācijas risināšanai;
 • Klienta paraksts (izņemot, ja sūdzība tiek iesniegta telefoniski vai e-pastā).

Sūdzību izskatīšanas procesa apraksts un izskatīšanas termiņi:

 • Sūdzību izskatīšana AAS „CBL Life” ir bez maksas.
 • AAS „CBL Life” sūdzību izskata un atbildi sniedz 20 dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas.

Ja AAS „CBL Life” sniegtā atbilde uz ierosinājumu vai sūdzību Jūs neapmierina, Jums ir tiesības vērsties:

AAS „CBL Life” uzrauga Latvijas Republikas Finanšu un kapitāla tirgus komisija.