Citadele Banka

Šā gada 1. ceturksni banka Citadele noslēgusi labāk nekā bija plānots

Publicēts

Bankas Citadele šā gada 1. ceturkšņa darbības rezultāti atbilst bankas restrukturizācijas plānam un ir labāki nekā bija plānots. Ceturksni banka Citadele un tās grupa noslēgusi ar peļņu pirms uzkrājumiem nedrošiem parādiem un nodokļiem 0,6 miljonu latu apjomā. Neto zaudējumi pēc nodokļu nomaksas bankai bija 1,8 miljoni latu, bet grupai – 1,4 miljoni latu, kas ir labāki rezultāti nekā iepriekš bija plānots.

“Šobrīd ekonomika Baltijā ir sākusi aktivizēties, taču daudz lēnāk nekā iepriekš plānots. Neraugoties uz to, Citadeles rezultāti arvien uzlabojas. Šā gada pirmo trīs mēnešu laikā esam turpinājuši stabilu biznesa attīstību un strādājuši pie jaunu, tirgū unikālu produktu izstrādes. Pateicoties mērķtiecīgam komandas darbam, 2010. gadu esam pabeiguši atbilstoši plānam un 2011. gada 1. ceturksni – pat labāk par plānoto. 2011. gadu plānojam noslēgt ar peļņu,” saka bankas Citadele valdes priekšsēdētājs Juris Jākobsons.

Viņš norāda, ka līdzīgi kā 2010. gadā, arī 2011. gada 1. ceturksnī viens no galvenajiem Citadeles uzdevumiem bija pēc iespējas ātrāk atmaksāt valstij tās ieguldīto finansējumu bankas darbībā.

“Atšķirībā no grupu bankām, kas strādā Latvijā, aiz Citadeles muguras nestāv investors „ar dziļām kabatām”, tāpēc par refinansēšanos mēs rūpējamies paši. Mēs esam ļoti pateicīgi Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem par sniegto atbalstu bankai un šī finansējuma atmaksa ir viens no mūsu galvenajiem uzdevumiem,” uzsver J. Jākobsons.

2011. gada janvārī Citadele pusgadu pirms noteiktā termiņa valstij atmaksāja 32,8 miljonus latu. Procentu maksājumos par saņemto atbalstu Citadele valstij 1. ceturkšņa laikā ir samaksājusi 1,3 miljonus latu.

2011. gada pirmo trīs mēnešu laikā banku Citadele ir izvēlējušies vairāk nekā 5 200 jauni klienti: privātpersonu un mazo un vidējo uzņēmumu segmentā Latvijā Citadele ieguvusi vairāk kā 4 200 jaunus klientus, korporatīvo uzņēmumu apkalpošanas sektorā vairāk kā 80 jaunus klientus, Igaunijā – vairāk kā 250 jaunus klientus, bet privātā kapitāla pārvaldīšanas sektorā – vairāk kā 600 jaunus klientus.

2011. gada 1. ceturksnī turpināja palielināties American Express kredītkaršu vidējais mēneša apgrozījums: American Express® Gold kredītkartēm apgrozījums palielinājās par 13%, bet American Express® BLUE – par 16%. Mērķtiecīgi veidojot ilgtermiņa sadarbību ar American Express un pievēršot īpašu uzmanību šo kredītkaršu patstāvīgajiem klientiem, Citadele ieņem nozīmīgu pozīciju Latvijas kredītkaršu tirgū.

2011. gada 1. ceturkšņa laikā Citadele ir paplašinājusi tirdzniecības vietu skaitu, kurās iespējams norēķināties ar American Express kredītkartēm. Gada pirmo trīs mēnešu laikā šo kredītkaršu apkalpošanas tīkls Latvijā paplašināts vairāk nekā par 100 tirdzniecības vietām. Citadele ir sākusi izsniegt jauna veida maksājumu kartes – Citadeles norēķinu kartes, kā arī strādājusi pie jaunu un tirgū unikālu produktu izstrādes.

Lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību, 2011. gada 1. ceturksnī Citadele ir īstenojusi aktīvu uzņēmumu kreditēšanu un strādājusi pie jaunu kreditēšanas piedāvājumu izstrādes.

Banka Citadele ir lielākā Latvijas vietējā banka ar filiālēm citās valstīs, trešā lielākā no visām Latvijā esošajām bankām pēc piesaistīto noguldījumu apjoma (9,7% tirgus daļas), piektā lielākā pēc kopējo aktīvu apjoma (7,1% tirgus daļas) un izsniegto aizdevumu kopapjoma (5,1% tirgus daļas). Bankas likviditāte ir stabila un ievērojami pārsniedz minimālās prasības.

Bankas Citadele kopējie aktīvi 2011. gada 1. ceturksnī bija 1,42 miljardi latu (grupas – 1,58 miljards latu). Bankas kredītu portfelis bija 650,2 miljons latu (grupas – 751,7miljoni latu) un kapitāla un rezervju apjoms bija 82,7 miljoni latu (grupas – 80,7 miljoni latu). Kopējais noguldījumu apjoms bankā Citadele 2011. gada 1. ceturkšņa beigās sasniedza 1,02 miljardu latu (grupas – 1,18 miljardus latu).

Pēc piedāvāto pakalpojumu klāsta banka Citadele ir universāla banka. Galvenie tās pakalpojumu veidi ir: norēķinu kontu apkalpošana; maksājumu kartes; patēriņa kredīti un hipotekārie kredīti; termiņdepozīti privātpersonām un uzņēmumiem; American Express kredītkaršu izplatīšana Latvijā un Lietuvā; pensiju 2. un 3. līmeņa uzkrājumu veidošana; uzņēmumu kreditēšana un pārkreditēšana; garantijas un akreditīvi; līzings un faktorings; 3. līmeņa slēgtie pensiju fondi uzņēmumiem; dzīvības apdrošināšana; privātbaņķieru pakalpojumi un Concierge serviss; naudas līdzekļu investēšana vairāk nekā 20 000 dažādos vietējos un ārzemju investīciju fondos.

Pēdējās preses relīzes

Visas preses relīzes