Citadele Banka

Par izmaiņām "Citadele Asset Management" IPAS atvērtā ieguldījumu fonda „Citadele Eastern European Fixed Income Funds” apakšfondu nosaukumos un investīciju politikas maiņu

Publicēts

„Citadele Asset Management” IPAS (turpmāk – Sabiedrība) paziņo, ka 2011.gada 24.augustā valdes sēdē tika apstiprināti grozījumi Sabiedrības pārvaldībā esošo ieguldījumu fondu pamatdokumentos.

Sabiedrības pārvaldībā esošā atvērtā ieguldījumu fonda „Citadele Eastern European Fixed Income Funds” apakšfondiem tika mainīti nosaukumi: “Citadele Eastern European Balanced Fund” jaunais nosaukums ir “Citadele Eastern European Bond Fund - EUR”, savukārt “Citadele Eastern European Bond Fund” jaunais nosaukums ir “Citadele Eastern European Bond Fund – USD”.

„Citadele Eastern European Fixed Income Funds” apakšfonda “Citadele Eastern European Balanced Fund” nosaukuma maiņa saistīta ar izmaiņām apakšfonda ieguldījumu politikā, kas turpmāk neparedz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros.

Grozījumi Sabiedrības pārvaldībā esošā ieguldījumu fonda pamatdokumentos stājās spēkā 2011.gada 16.septembrī.

Pēdējās preses relīzes

Visas preses relīzes