Citadele Banka

No šodienas “Latvijas Krājbankas” klienti Citadelē var veikt samaksu par kredītiem arī skaidrā naudā

Publicēts

No šodienas, 12. decembra, “Latvijas Krājbankas” klienti bankā Citadele var veikt maksājumus par kredītiem (t.sk. overdraftu/ kredītkaršu kredīta limitu) gan skaidrā naudā, gan ar pārskaitījumu.

Gan skaidras, gan bezskaidras naudas pārvedums tiek veikts uz “Latvijas Krājbankas” kontu bankā Citadele - Kontu Nr.LV38PARX0000035440005.

Iespējamās maksājuma valūtas: LVL, EUR un USD.

Veicot maksājumus, ir jānorāda šādi rekvizīti:
1) saņēmēja konta Nr. - LV38PARX0000035440005
2) kā saņēmējs obligāti jānorāda - AS „Latvijas Krājbanka", reģ.Nr.40003098527
3) pārskaitījuma mērķī jānorāda:

  • aizņēmēja vārds, uzvārds vai nosaukums
  • aizņēmēja personas kods vai reģistrācijas Nr.
  • aizdevuma līguma Nr. vai kredītkartes/ overdrafta limita līguma Nr. (vai konta Nr.)
4) saņēmējbanka - AS "Citadele banka", SWIFT kods - PARXLV22.

AS “Latvijas Krājbanka” bankā Citadele ir atvērusi norēķinu kontu, un no 30. novembra uz šo kontu “Latvijas Krājbankas” klienti varēja pārskaitīt maksājumus par kredītiem. No šodienas ir iespēja samaksāt par “Latvijas Krājbankā” ņemtu kredītu gan ar pārskaitījumu uz “Latvijas Krājbankas” kontu, gan veicot kredītmaksājumus skaidrā naudā bankā Citadele.