Citadele Banka

Par izmaiņu slēgtā ieguldījumu fonda „Citadele Baltijas Nekustamā Īpašuma fonds II” pamatdokumentos stāšanos spēkā

Publicēts

„Citadele Asset Management” IPAS, paziņo, ka Finanšu un kapitāla tirgus komisija 12.04.2011. ir reģistrējusi izmaiņas slēgtā ieguldījumu fonda „Citadele Baltijas Nekustamā Īpašuma fonds II” prospektā un pārvaldes nolikumā un tās ir stājušās spēkā 18.04.2011.

Kā ziņojām iepriekš, 2011.gada 28.martā tika sasaukta slēgtā ieguldījumu fonda „Citadele Baltijas Nekustamā Īpašuma fonds II” ieguldītāju pilnsapulce, kurā tika pieņemts lēmums par Fonda darbības termiņa pagarināšanu par 2 gadiem līdz 2013.gada 16.jūlijam, kā arī tika apstiprināti nepieciešamie grozījumi Fonda pamatdokumentos.

Pēdējās preses relīzes

Visas preses relīzes